Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

До сдружение Вело-Русе

Уважаеми г-н Пазарджиев,

Намирам инициативата Ви, обявена в открито писмо до всички кандидат-кметове за община Русе, за доста интересна и полезна. По този начин, не само Вие като сдружение, но и всички жители на общината ще могат да се запознаят с вижданията на различните кандидати за развитието на велосипедния транспорт в нашия град, а също и използването на велосипеда като средство за екстремен спорт и развлечение сред природата. Лично аз считам, че информираността преди гласуване е задължителна за всички. Само добре информираните хора могат да направят своя реален избор. Ето моите тези по повдигнатите от Вас въпроси:

За велосипеден транспорт в Русе се говори от 20 години. За съжаление, няма направени реални стъпки в тази насока. Считам, че колкото и трудно да изглежда решаването на този въпрос, трябва да се положи Началото, да се начертае пътя и да започне да се следва от всеки екип, работещ в общинската администрация.

Началото трябва задължително да се положи още в Проекта за „ Интегриран градски транспорт“ в 5-те големи града на България-между които и Русе, финансиран по Оперативна програма „ Регионално развитие 2007-2013 г.“ Преди м. март 2012 год. е необходимо да бъде направено публично обсъждане и в проектното предложение да се предложи най-оптималното и модерно решение, отчитащо интересите на всички русенци.

 • 1. Какъв минимален процент от годишния бюджет на Община Русе смятате, че трябва да се отделя за изграждане и поддръжка на велосипедна инфраструктура?

Велосипедната инфраструктура трябва да бъде заложена в описания по горе проект. Само тогава ще можем да кандидатстваме за привличане на средства от фондовете на ЕС, разбира се със съфинансиране от общинския бюджет. За съжаление, на този етап такъв цялостен проект не е разработен и е трудно да се оцени императивно неговата стойност. Това трябва да става на етапи и считам, че общинските средства не бива да надвишават повече от 10% от общата стойност на проекта.

Намирам за нецелесъобразно велосипедната инфраструктура да се изгради само със средства от общинския бюджет, въпреки че имаме определени дадености в гр. Русе за това- като локалното платно по бул. „Липник“, средната пешеходна алея по бул. „Цар Освободител“ и др.

 • 2. Ще осигурите ли публикуването на протоколите от съвещанията на комисиите към Общинския съвет в Русе на неговата Интернет страница, каквато е практиката на МС и комисиите в Народното събрание?

Задължително !

 • 3. Какви действия и в какви срокове бихте предприели, за да се поставят велосипедни стоянки пред всички административни учредения и училища на територията на община Русе?

Считам, че в срок до средата на 2012 год. , и при правилно планиране на Бюджет 2012, могат да бъдат разположени велосипедни стоянки, изградени на МОДУЛЕН принцип, с възможности за разширение при необходимост, пред административните сгради и училищата на територията на цялата община.

 • 4. Бихте ли стимулирали и как използването на велосипеда като транспортно средство сред общинските служители?

Не мога да отговоря еднозначно на този въпрос. Това е право и избор на всеки гражданин. С удоволствие аз и моят екип бихме изслушали и дискутирали всяко едно изпълнимо предложение.

 • 5. Ще актуализирате ли и в какви срокове нормативните документи необходими за развитието на велосипедната инфраструктура в Русе, каквито са общия устройствен план (ОУП), генерален план за организация на движението в Русе (ГПОД), план на комуникационно-транспортната система, наредби на общинския съвет и др.?

Задължително! Още повече, че всички изброени детайли по този въпрос трябва да получат отговор в проекта „ Итегриран градски транспорт“ в Русе. На този етап има само разработен Транспортно Комуникационен План, приет през 2006 год. ГПОД в гр. Русе е правен за последно в края на 80-те години на миналия век. Считам, че всички нормативни документи могат да бъдат приведени в съответствие с изискванията през есента на 2012 год.

 • 6. Какви мерки за безопасност на велосипедистите на пътя (включително и на децата) смятате, че са необходими и могат да бъдат взети в град Русе.

Отговорът ни препраща към конкретните действия по поставения от Вас предходен въпрос 5. На този етап намирам, че поставянето на подходящи знаци, предложени на комисията по безопасност на движението със завишен контрол от страна на звено КОРС и КАТ, частично могат да се постигнат резултати.

 • 7. Какво е становището Ви за идеята за изграждане на големи паркинги за МПС извън централната част на Русе, каквато е практиката в различни европейски градове ?

Транспортно-комуникационният план, ГПОД и ОГП дават отговор на този въпрос. За съжаление, бяха пропуснати много възможности за изграждането на големи паркинги. Именно тук може да бъде приложена успешно формата на публично-частните партньорства.

 • 8. Бихте ли се ангажирали и в какви срокове с разширяване на зоната свободна от автомобилно движение в централната част на града?

Отговорът на този въпрос отново е свързан с въпросите 5 и 7. Лично аз считам че разширяването на зоната свободна от автомобилно движение в ЦГЧ е възможно а стане най-рано през 2013 год., след изграждането на първия голям паркинг.

 • 9. Бихте ли допуснали велосипедистите да минават с ниска, съобразена с пешеходците скорост по затворените в момента за движение пешеходни части от центъра?

Мисля, че това е възможно след обследване и обозначаване на тези зони по ясен и недвусмислен начин.

 • 10. В какви срокове смятате, че е възможно изграждането на байк-парк в Русе, подобно на скейт парка зад Дома на Културата?

Считам, че изграждането на байк-парк в Русе трябва да се съчетае с разработването на проект за развитието на природен парк „Липник“- естествена зона за спорт, почивка и развлечение в община Русе.

 • 11. Как бихте оценили по десетобалната система социалната значимост на проблема с липсата на цялостна инфраструктура за велосипеден транспорт?

На този етап от развитието на цялата държава и в частност на град Русе, и ниската култура- без да обиждам никого лично, на населението в това отношение бих дал оценка / 5 / средно и бих задал риторичен въпрос: Кое е наред в България поне в една област?!

 • 12. Считате ли за целесъобразно изграждането на велоалеи, свързващи най-близките населени места с град Русе (Кулата, Басарбово, ДЗС, Образцов чифлик, Липник, Николово, Мартен)?

Считам, че е целесъобразно изграждането на изброените велоалеи. Въпрос отново на проектиране, финансиране и изпълнение според нормативните изисквания за различните видове пътища в РБългария.

 • 13. Какви мерки бихте предприели за обезпечаване на преминаването на транс-европейския Дунавски веломаршрут Евро Вело 6 през град Русе?

Този проект е прекрасен и трябва да бъдат предприети резултатни, разумни и ефективни мерки. Това е една чудесна форма за презентация на нашия регион и в частност на нашия град и неговите забележителности, които ще заинтригуват всички използващи този веломаршрут. Русе е град с богата история и култура и е естествено да можем да покажем всичко по европейски стандарти- от музеите-до спорта в града.

 • 14. Бихте ли работили за каузата “Русе – велосипедната столица на долен Дунав”?

Да, бих работил за тази кауза в синхрон с всички заинтересовани страни.

инж. Пламен Цветков,

кандидат за кмет на община РусеТази страница за последно е обновена на: 2011.10.20

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: