Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Предложение на Вело-Русе към Общински съвет за включване на Велоплан още в самото задание за Общ устройствен план (ОУП) на Община Русе.

В желанието си да регламентираме подобаващо мястото на велосипедното движение в нашата община, на 18.05.2013 предложихме допълване на заданието за ОУП с Велолплан за цялата община. По-долу пълния текст:


ДО Пламен Стоилов

Кмет на Община Русе

ДО Васил Пенчев

Председател на Общински съвет Русе

Предложение

 От Сдружение “Вело-Русе”, изх.№ 10/18.05.2013г.

 Уважаеми г-н  Стоилов, уважаеми г-н Пенчев,

На 22.05.2013 Общински съвет Русе, ще  гласува решение за изработване на проект за Общ устройствен план(ОУП) на Община Русе. Тъй като според чл. 106 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) ОУП определя и елементите на техническата инфраструктура, предлагаме:

  • към заданието по чл. 125 от ЗУТ да се включи задължителното изготвяне на Цялостна схема на велосипедна мрежа (велоплан) като част от комуникационно-транспортната система на Община Русе.

 

Създаването на такъв велоплан, се обуславя от изключителната географска възможност на Община Русе да се намира на брега на река Дунав, по продължението, на която преминава един от основните европейски велосипедни туристически коридори Евро-Вело 6. Включването на междуградски велосипедни алеи в устройсвения план може да спомогне за развитието на алтернативната транспортната мрежа  между градски център Русе и близките урбанизирани територии (гр. Мартен, с. Николово, и др.) по подобие на много мегалополиси в Западна Европа.

Велоплан в рамките на ОУП на Община Русе, ще допълни градския велоплан, който предстои да бъде изготвен в рамките на проекта за Интегриран градски транспорт на Русе (ИГТ).  Общинския велоплан може сполучливо да доразвие извънградските направления, зададени от бъдещия велосипеден план по ИГТ.

Сдружение “Вело-Русе” съвместно с други организации разработва концепция за извънградските велосипедни направления в околностите на Русе, която може да бъде използвана, за основа на велоплан на Община Русе.

 

гр. Русе,

18.05.2013г

                                                  С уважение,

инж. Кольо ПазарджиевНяма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: