Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Предложения към Бюджет 2016 на Община Русе

До Пламен Стоилов

кмет на Община Русе

 

Уважаеми г-н Стоилов,

 

Във връзка с поканата отправена на сайта на Община Русе за предложения към проект за бюджет 2016 в настоящото писмо представяме позицията на нашето сдружение. По-долу са изброени редица дейности, които смятаме за задължителни за включване в бюджета:

Асфалтиране на пешеходните пространства успоредни на новите велосипедни трасета

След реализация на велосипедните алеи по проекта за Интегриран градски транспорт, редица компрометирани пешеходни алеи и тротоари бяха и ще бъдат допълнително разрушени от строителната техника. Това прави изключително непривлекателно използването им от родители с детски колички, трудноподвижни граждани и др. Същите, въпреки евентуалното нарушение, неминуемо ще се придвижват по новите велосипедни алеи и ще създават предпоставки за конфликти и инциденти.

Предлагаме в Бюджет 2016 да се включи асфалтиране на пешеходните алеи и тротоари успоредни на новите велосипедни трасета: бул.”Цар Освободител”, бул. Цар Фердинанд”, бул.”Съединение”, алеята в Младежки Парк, тротоарите по бул.”Христо Ботев”

Преасфалтиране на локалното платно на бул. Липник

При изпълнение на новата велосипедна алея в локалното платно на бул. “Липник”, фактически се реконструира само северната половина на асфалтовата настилка. Тъй като инфраструктурата е споделена между автомобилите и велосипедистите, моторните превозни средства естествено ще предпочитат по-новата, изчистена от неравности и дупки половина, което пък от своя страна ще доведе до пряка опасност от инциденти, особено с велосипедистите движещи се в обратна за локалното посока.  Единственият начин вероятността за инциденти да бъде намалена е да бъде подменена настилката и на половината предвидена за автомобилно движение.

Осветление по велоалеите

Като за всяка една транспортна инфраструктура, така и за велосипедните алеи е наложително да бъде подсигурено осветление. Нашето предложение е да се заложи в бюджета проектиране и изпълнение на велоалейно осветление успоредно на всички велосипедни алеи.

Изграждане на велоалея Русе- Лесопарк Липник

След като вече е изготвен и приет прединвестиционен проект за велосипедната алея Русе- Лесопарк Липник от Община Русе, е необходимо да се заложи в бюджета средства за нейната обещана реализация (решение №657 на Общински съвет Русе, прието с Протокол №27/20.06.2013). Това може да се случи цялостно или поетапно в зависимост от финансовия ресурс на общината.

Информационна кампания за насърчаване на придвижването с велосипед

Във връзка с изграждането на първостепенната велосипедна мрежа на град Русе е необходимо да се заделят средства за информационна кампания за запознаване на гражданите с новата инфраструктура и начина на нейното използване. Кампанията трябва да включва печатни и електронни информационни материали, разяснителни беседи за безопасно каране на велосипед със специален акцент върху законодателството свързано с велосипедизма, указания за поведението на велосипедистите по новите велотрасета, както и бъдещи планове за удължаване на велосипедната мрежа и т.н.

Мултимедиен проектор и екран за заседателна зала в “малката” община

В заседателната зала в сградата на община Русе, където се помещава дирекция „Устройство на територията и контрол по строителството” на ул.”Олимпи Панов”№6 се провеждат редица събрания обсъждащи ключови градоустройствени теми. В епохата на електронните технологии е недопустимо експертите да не разполагат с непосредствен достъп до мултимедиен проектор и възможност за възползване от преимуществата на съвременния софтуер за онагледяване на дискутирани въпроси.

 
гр. Русе,
24.11.2015г

           

 
С уважение,
инж. Кольо Пазарджиев
председател на Вело-Русе