Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

До кмет на община Русе
Копия за сведение до:
Областен управител Русе
Председател на Общинския Съвет
Редакцията на в-к Бряг
Редакцията на в-к Утро

 

Относно: отношението на община Русе към използването на велосипеда

Уважаеми г-н Йотов,

Както е известно, много от нещата, които са се случили в България са тръгнали от нашия град. Русе се е утвърдил в миналото като град символ на прогреса и заслуга за това имат всички онези знайни и незнайни русенци, които са имали усет за новото и полезното.

Днес всички ние разбираме трудностите на прехода, специфичните проблеми на населените места извън столицата и оценяваме високо усилията, които се полагат от местната власт за доброто развитие на града и общината. Независимо от това, ние считаме за наш обществен дълг да изразяваме позиция по проблеми, които според нас се пренебрегват или не се проявява достатъчно разбиране по тях. Такъв е въпросът за развитие на градската и извънградската инфраструктура свързана с използването на велосипеда като транспортно средство, като средство за спорт и развлечение. Досегашните опити за обсъждане на тези въпроси в рамките на общинската администрация не дадоха видим резултат. За това, с цел по – ефективно да съдействаме и въздействаме за решаване на тези проблеми, в 2010 г. ние учредихме сдружение „Вело-Русе“ и в рамките на това сдружение обсъдихме състоянието на велосипедното движение в нашата община. В резултат на това обсъждане решихме да поставим пред Вас няколко въпроса на които очакваме да получим писмен отговор в законно установените срокове.

  1. Какви мероприятия е изпълнила община Русе за последните 3 години за стимулиране на велосипедното движение в гр. Русе и околностите на града?
  2. Какви суми са отделяни за тази дейност в последните 3 години? Какви суми са планирани за текущата финансова година?
  3. Има ли Община Русе изготвен генерален план за организация на движението в Общината и към него част „велосипеден транспорт“?
  4. При реконструкцията на централния площад на града предвиждат ли се велосипедни алеи, които да позволяват пресичането на центъра поне в две посоки?
  5. Има ли общината визия за изграждане на места за паркиране на велосипеди до важни обществени сгради, училища, големи магазини и т.н.?

Като обществена организация ние ще информираме широко русенската общественост, нашите членове и симпатизанти за нашите констатации, за Вашия отговор на нашето писмо. Във връзка с предстоящите избори ще изискваме от всички кандидати за кметове да изложат също своето виждане по поставените от нас въпроси и декларираме, че сме готови да окажем съдействие в рамките на нашите компетенции.

Съзнаваме, че създаването на подходяща инфраструктура за велосипедно движение в града и общината изисква сериозно проектиране и финансиране и не живеем с илюзията, че това можа да стане в кратки срокове. Това което очакваме от общинската администрация е, че има ясни планове за развитието на велосипедните алеи и че в края на всяка календарна година ще можем да се похвалим с напредък в това отношение.

Русе, 08.07.2011

С уважение,
Председател на управителния съвет
Инж. Кольо ПазарджиевТази страница за последно е обновена на: 2013.09.23

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: