Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

До г-н Пламен Стоилов

Кмет на Община Русе

Становище относно проект

Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства

От Сдружение “Вело-Русе”, Булстат: 176091815,

представлявано от Кольо Иванов Пазарджиев

Уважаеми г-н  Стоилов,

 

Предвиждането на бъдещия Велоплан 2014 (план за Велосипедна мрежа на град Русе), част от проекта за Интегриран градски транспорт на Община Русе (BG161PO001/1.5-03/2011 ) попада в рамките на проект Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства, реализиран по схемата “Зелена и достъпна градска среда” (BG161PO001/1.4-09/2012). В процеса на съгласуване на велосипедния план с предвидените нови проекти имахме възможността обстойно да прегледаме и анализираме неговия обхват.

В тази връзка Ви обръщаме внимание на няколко елемента от проекта за реконструкция на района около площад Батенберг, които биха компрометирали сериозно използваемостта на споделеното между пешеходци, автомобили и велосипедисти пространство. В допълнение към тях Ви предлагаме и няколко възможни решения, които биха могли драстично да намалят предпоставките за нарушения и транспортни произшествия.

 

  1. На посочените схеми е предвидена двупосочна велосипедна алея по ул. Иван Вазов, която следва да премине в еднопосочна алея пред музея и да завърши в нищото – буквално в бордюр. За да бъде реално използваема и безопасна тази велосипедна алея ви предлагаме съобразяването й с новоразработващия се Велоплан 2014, в който по ул. ”Иван Вазов” е предложена двупосочна велоалея с ширина 2,5м (2м + 2х0,25м сервитутни буферни зони от двете страни). Също така е необходимо велоалеята да бъде изградена на нивото на тротоара, а не на нивото на уличното платно и да бъде маркирана по съответния начин като двупосочна велоалея.
  2. Велоалеите по ул. Етър и ул. Иван Вазов не са свързани. Необходимо е да се предвиди връзка между тях успоредно на пешеходната пътека, за да се подсигури естествената ингеграция на маршрутите в централна градска част. Намеренията на Велоплана на град Русе предвиждат реализиране на туристически маршрут по въпросните велоалеи и е силно препоръчително на гостите на града да се гарантира непрекъснатост на велоалеите, за да не се налага да слизат от велосипедите си за да преминават от велоалея във велоалея.
  3. Велосипедният поток по улица Александровска е нерегламентиран. Още след първата публична покана за коментари по идейния проект, преди да бъдат изработени техническите проекти, изпратихме подробно становище ( http://velo-ruse.eu/activities/bicycle-lanes-rus/pr-zdgs/stanovishte). На базата на настоящите решения предлагаме минимални корекции – необходимо е южният тротоар на ул.”Александровска” (от ул. Добри Немиров до Исторически музей) да се регламентира като споделен тротоар между пешеходците и велосипедистите, за да се даде възможност на велосипедистите да се включват във велоалеите на ул.”Иван Вазов” и ул.”Етър”. За целта е необходимо да се предвидят съответни знаци.
  4. Ул. Етър се превръща в еднопосочна улица. Тъй като разстоянието ул. Етър до Историческия музей е изклчително малко, съществува огромен риск от неспазване на еднопосочността от велосипедисти. Предлагаме официално регламентиране на еднопосочна велоалея, обратна на посоката на автомобилното движение (пл. Дунав – пл. Батенберг) от страната на музея и споделено движение на автомобили и велосипеди по новата посока на ул. Етър (пл. Батенберг – пл. Дунав) вместо предвидената в момента велоалея от страната на СОУ “Христо Ботев”.
  5. Пешеходният поток към Историческия музей е без предимство. Освен изпълнение на основните музейни функций, в РИМ – Русе се провеждат и редица културни събития, които го превръщат в естествен атрактор на пешеходно и велосипедно движение. В основната си част тези потоци се очаква да бъдат по направление на ул. Александровска, по естествената пешеходна връзка от пл. Батенберг към музея  – пешеходната пътека от северозападната страна на площада. За съжаление, тя е предвидена с напречна маркировка М8.2. Предлагаме там да се използва “повдигната пешеходна пътека”, която да включва и повдигната велосипедна пътека, вливаща се във велоалеята предложена в точка 4.
  6. Южната пешеходна пътека по ул. Константин Иречек е и ще е по-натоварена а предвиждането е с маркировка М8.1. на нивото на пътя. Основния пешеходен поток е по ул. Александровска, като естествен притегател ще е южният широк тротоар на ул. Александровска (от ул. К. Иречен до ул. Д. Немиров). Предлагаме, освен северната, и южната пешеходна пътека по ул. Константин Иречек да е “повдигната”.
  7. В участъка на ул. Александровска от ул. К. Иречек до ул. Д. Немиров, в изпратеното предно наше становище предлагахме велосипедна алея. Нейната липса може да се компенсира като допълнително се регламентира споделено движение на велосипедистите по улицата предвидена за Масов градски транспорт със съответните вертикални и хоризонтални маркировки.
  8. Пешеходните пътеки пред СОУ “Христо Ботев” са с маркировка М8.1 на нивото на пътя. Предвид големината на пешеходния поток към и от училището, предлагаме двете пътеки да се променят на “повдигнати пешеходни пътеки”.
  9. Като заключителен коментар – приветстваме използването на “повдигнати пешеходни пътеки” по НАРЕДБА № РД-02-20-10 от 5 юли 2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях и смятаме, че именно улица Александровска е подходяща за тяхното използване, дори и в частта си по която се предвижда движението на Масов градски транспорт.

 

Тъй като и двата проекта са част от Оперативна Програма Регионално Развитие (ОПРР) има реална възможност от управляващия орган на програмата да се поиска частично изменение на проекта по схемата Зелена и достъпна градска среда. От сдружение “Вело-Русе” изявяваме нашата готовност и желание да съдействаме на Община Русе при аргументирането на изменението пред управителния орган на ОПРР.

 

гр. Русе,10.06.2014г                                                   С уважение,инж. Кольо ПазарджиевПредседател на УС

Геометрично решение (PDF)

Графично решение

Графично решение

Организация на движението (PDF)

Организация на движението

Организация на движениетоТази страница за последно е обновена на: 2014.10.28

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: