Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

До г-н Пламен Стоилов
Кмет на Община Русе

Позиция относно реализацията на проект за
Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства

От Сдружение “Вело-Русе”

Уважаеми г-н Стоилов,

Предвиждането на приетия от Общински съвет План за велосипедна мрежа на град Русе, част от проекта за Интегриран градски транспорт на Община Русе (BG161PO001/1.5-03/2011 ) попада в рамките на проект Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства, реализиран по схемата “Зелена и достъпна градска среда” (BG161PO001/1.4-09/2012). В процеса на съгласуване на велосипедния план с предвидените нови проекти имахме възможността обстойно да прегледаме и анализираме неговия обхват.
Със становище с наш изходящ № 11/10.06.2014 сме обърнали специално внимание на редица проблеми видими в инвестиционния проект, засягащи велосипедния транспорт и пешеходното движение. Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на обекта, извършихме оглед на място на 19.02.2015 г., с който констатирахме, че са предприети недостатъчни стъпки за решаване на проблемите, изложени в цитираното становище, въпреки проведената поредица от срещи с Община Русе и работната група по проекта, за доуточняване, пояснения и получаване, изглежда, на напразни обещания.
В тази връзка отново Ви обръщаме особено внимание на няколко елемента, изпълнени по проекта за реконструкция на района около площад Батенберг, които компрометират сериозно използваемостта на споделеното между пешеходци, автомобили и велосипедисти пространство. В допълнение към тях Ви предлагаме и няколко възможни решения, които биха могли драстично да намалят предпоставките за нарушения, недуразумения и транспортни произшествия.

 1. За да бъде изпълнено условието за безопасност, Ви предлагаме, вече реализираната с червен асфалт двупосочна велоалея по ул. “Иван Вазов”, да бъде оптически и физически разделена от пътното платно с разделителни призми (пластмасови или бетонови надлъжни обемни разделители с малка височина). Поставянето на тези елементи ще подобри поведението на шофьорите и велосипедистите на пътното платно, като ще се избегнат навлизания на МПС във велоалеята и обратно, в същото време ще се намали вероятността за използване на алеята, като паркинг. Тази практика е широко известна във всички европейски страни, като най-пресен пример е използването на това решение за някой велоалеи, изпълнени в град София (вж. Приложение 1).
 2. Предлагаме два варианта за велоалеята по ул. Етър, попадаща в обхвата на Велосипедния план на град Русе:
  1. Вариант 1 – Предлагаме официално регламентиране и изпълнение на еднопосочна велоалея, обратна на посоката на автомобилното движение (пл. Дунав – пл. Батенберг) от страната на музея и споделено движение на автомобили и велосипеди по другата посока на ул. Етър (пл. Батенберг – пл. Дунав), вместо предвидената в момента велоалея от страната на СОУ “Христо Ботев”.
  2. Вариант 2 – Временно регламентиране на цялата ул.”Етър”, като споделена между велосипедисти и автомобили с ограничение на скоростта до 30 км/ч, двупосочна за велосипедисти, до изпълнението на препоръките по Вариант 1 за цялата ул.”Етър”, не само за 20 метровия участъка пред музеите.
 3. Велоалеите по ул. Етър и ул. Иван Вазов не са свързани. Предлагаме следните решения:
  1. Вариант 1 – Необходимо е да се предвиди подходяща връзка между тях, с преминаване успоредно на предвидената пешеходна пътека М 8.2, със съответните тротоарни скосявания, за да се подсигури естествената ингеграция на маршрутите в централна градска част. Намеренията на Велоплана на град Русе предвиждат реализиране на туристически маршрут по въпросните велоалеи и е силно препоръчително на гостите на града да се гарантира непрекъснатост на велоалеите, за да не се налага да слизат от велосипедите си за да преминават от велоалея във велоалея.
  2. Вариант 2 – В същото време пешеходният поток от ул.”Александровска” към Историческия музей е без предимство. Освен изпълнение на основните музейни функций, в РИМ – Русе се провеждат и редица културни събития, които го превръщат в естествен атрактор на пешеходно и велосипедно движение. В основната си част тези потоци се очаква да бъдат по направление на ул. Александровска, по естествената пешеходна връзка от пл. Батенберг към музея – пешеходната пътека от северозападната страна на площада. В същото време тя е предвидена с напречна маркировка М8.2. Предлагаме там да се използва “повдигната пешеходна пътека”, която да включва и повдигната велосипедна пътека, вливаща се във велоалеята предложена в точка 2.
 4. В участъка на ул. Александровска от ул. К. Иречек до ул. Д. Немиров, в предишни наши становища, предлагахме велосипедна алея. Нейната липса може да се компенсира като допълнително се регламентира споделено движение на велосипедистите по улицата предвидена за Масов градски транспорт със съответните вертикални и хоризонтални маркировки.
 5. Пешеходните пътеки пред СОУ “Христо Ботев” са с маркировка М8.1 на нивото на пътя. Предвид големината на пешеходния поток към и от училището, предлагаме двете пътеки да се променят на “повдигнати пешеходни пътеки”. При условие , че това не е възможно, трябва да се изпълнят скосяванията на тротоарите към пл.”Княз Александър Батенберг”, за да се подсигурят условията за мобилност от Наредбата за Достъпна обществена среда.
 6. При огледа на място, прави впечатление наличието на големи пукнатини в положения цветен асфалт. Това поражда съмнения, че за този вид настилка не са спазени съответните технологични изисквания. От наша гледна точка е недопустимо, говорейки за изпълнение на чисто нова инфраструктура, тя да показва дефекти още преди въвеждане в експлоатация което означава, че ще се компрометира във времето и ще се налагат постоянни ремонти с кръпки. Настояваме да бъде извършена проверка, подкрепена със становище на експерт, относно качеството на положената настилка и конкретни дейности във връзка с компрометираните участъци.

  Тъй като и двата проекта (Велоплан 2014 и Реконструкция на пл. Батенберг) се изпълняват в рамките на Оперативна Програма Регионално Развитие (ОПРР) смятаме че е възможно и силно належащо следното:
  от управляващия орган на програмата да се поиска частично изменение на проекта по схемата Зелена и достъпна градска среда.

От сдружение “Вело-Русе” изявяваме нашата готовност и желание да съдействаме на Община Русе при аргументирането на изменението пред управителния орган на ОПРР.

Приложения:
Приложение 1: Снимки от велоалея по бул. Ломско шосе в София, България

 

Изображение

Снимките са взети от:

http://kosboss.blogspot.com/p/blog-page_27.html

гр. Русе,
23.02.2015г
С уважение,
инж. Кольо Пазарджиев
Председател на УСНяма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: