Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Протокол от учредителното събрание на гражданска инициатива за велоалея Русе – лесопарк “Липник”

На учредително събрание от над 50 души инициира гражданска инициатива за велоалея от Русе до лесопарк “Липник”. Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Избиране на председател на събранието и протоколчик.
 2. Одобряване на предложение за велоалея Русе-лесопарк “Липник” до общинския съвет на Община Русе.
 3. Избиране на инициативен комитет от трима души и определяне на председател
 4. Одобряване на бланката за събиране на подписите.
 5. Определяне на срока и реда за събиране на подписите.

Бяха взети следните решения:

 

 1. За председател на събранието се избира Марко Тодоров и протоколчик Виктор Стоянов – приема се

 2. Предлага се за одобрение следното предложение към общински съвет на Община Русе – приема се

 3. Предлагат се за членове на инициативен комитет следните хора:

  • Христо Метев
  • Ростислав Кандиларов
  • Димитър Христов

За председател на инициативния комитет се предлага Ростислав Кандиларов – приема се

 1. Предлага се следната бланка на подписка в подкрепа на предложението към общински съвет – приема се

 2. Предлага се срок за събиране на подписи от 23.03 до 23.05. 2013г. Предлага се подписите да се събират:

  • чрез щандове на територията на Община Русе
  • чрез мобилни велосипедни щандове

Предложението се приема.

 

 Тази страница за последно е обновена на: 2013.05.23

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: