Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

РЕШЕНИЕ № 657 Прието с Протокол № 27/20.06.2013 г.

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет реши:

1. Приема да бъде изградена велосипедна алея от град Русе до Лесопарк „Липник”.
2. При изготвянето на Бюджет на Община Русе за 2014 година да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедната алея по т. 1 от настоящото решение, които да приключат до края на 2014 г.
3. Възлага на общинска администрация въз основа на резултатите от предпроектните проучвания да изготви предложение за реализацията на проекта, което да бъде представено на Общински съвет – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Решението на сайта на Общински съвет Русе.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: