Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

ПРОТОКОЛ № 27

ОТ ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 20.06.2013 г

32. Точка
Изказване на Кольо Пазарждиев

Засл. проф. В. Пенчев: Господин Пазарджиев имате думата по 32 точка. Заповядайте, в рамките на 3 минути. .
Г-н К. Пазарджиев: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, уважаеми дами и господа общински съветници. Благодаря за предоставената възможност да застана на тая трибуна. Благодаря и на г-н Пенчев лично тъй като идеята да се изкажа по социално значим проблем е негова, благодаря Ви. И действително това е социално значим проблем не само за Кольо Пазарджиев или за Сдружение „Вело Русе”, дори не само за тези над 850 граждани, които се подписаха в тая подписка. Това е една прекрасна идея реализацията, на която не само аз, а много са убедени, че ще повиши качеството на живот в нашия град. И когато след внасянето на подписката отидохме на разговор при председателя на ОбС беше г-н Наков той веднага каза така спонтанно, абе аз нямам пари как да закърпя дупките вие искате велоалея да направите. И действително това е така аз не го обвинявам. Но, г-н Наков, пък и към всички се обръща, към всички вас. Пари нямаше и миналата година и по-миналата и така от 1990 до сега, няма да има и догодина. И ако чакаме някой ден да се съберат толкова много пари, че да бъдат решени всички проблеми и чак тогава да кажем вече има пари за велоалеи аз съм убеден, че този ден няма да бъде скоро. Затова ние направихме тая подписка по изискванията на закона, внесохме я, виждате това добро решение за … предложение за решение, което ще ви бъде предоставено за гласуване. И аз съм дълбоко убеден, че вие ще го приемете, защото то е в интерес на гражданите на Община Русе. И искам само да ви помоля за третата точка да не остане така разтеглива във врмеето като пожелание и след 5 г. да се питаме като се срещнем , абе какво стана с нашата велоалея до Лесопарка „Липник”. А да бъде точно обратното, както тая сутрин Венци Калчев ми каза, защо трябва да е велоалея само до Лесопарка ами да не направим и до хижа „Приста”, да не направим до Образцов чифлик? И това е съвсем логично. И дай Боже да стане така, че в края на вашия мандат да се питаме има ли още възможности за правене на велоалеи, защото сме направили достатъчно. И аз го казвам това не като шега, а като убеденост, че това е една много добра, правилна стъпка, един добър случай, в който гражданско сдружение и инициира една идея и я предлага за реализация. Идея, която изразява интересите и желанията на гражданите в нашата община и която е подкрепена широко. И съм дълбоко убеден, че вие ще я приемете. Затова нека тази малка стъпка бъде един добър пример за това как може да си сътрудничат граждански сдружения с общинските власти. И да бъде това една малка стъпка към по-добрия живот на нашия град в утрешния ден. Пожелавам ви здраве и успехи. Благодаря за вниманието.
Засл. проф. В. Пенчев: Благодаря ви г-н Пазарджиев. След тази точка следва 33 точка пряко свързана с изказването на г-н Пазарджиев.

33. Точка
Предложение за изграждане на велоалея град Русе – лесопарк „Липник”

Засл. проф. В. Пенчев: Аз съм вносителя по 33 точка.
Г-н Д. Кънчев: Заповядайте г-н Председател.
Засл. проф. В. Пенчев: Както вече стана ясно, уважаеми дам и господа общински съветници, предложението за решение по точка 33 е направено въз основа на инициативата на Инициативната гражданска инициатива, която е в пълно съответствие … Следва специално да отбележа с изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Тоест събрания необходим брой граждани за тази местна инициатива, закона казва минимум 50, събрани са 73 души. Взети са съответните решения, спазени са законовите срокове минимум 2 месеца, от 23 март до 23 май се събират 850 подписа и се правят конкретните предложения, които всички вие познавате тъй като са разгледани на постоянните комисии. Наше задължение също произтичащи от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и в местното самоуправление е: 1/ да предоставим за проверка, служебна проверка на централното управление на ГРАОН подписката от 850 подписа. Това е направено, върнати са резултатите засега във вид на сканиран документ, но той пътува и ще дойде очевидно след като мине днешната сесия и в оригинал. В този документ се казва, че 700 мисля, че така беше около 700 от подписите са действително валидни. Значи около 150 подписа по различни причини не ги възприема ГРАОН-а, някъде има грешки в ЕГН-то, другаде жители, които не са отбелязали жителството си или не са жители на Община Русе, което означава, че това не е местна гражданска инициатива. И така нататък, няма да ги изброявам затова, защото закона не предвижда никакви и не дава никакви препоръки какво се прави, ако по някакъв начин определена част от подписката се окаже невалидна. Следователно аз мисля, че 700 подписа са твърде добър резултат за инициаторите и самата инициатива разбира се е твърде добра. Аз не чух нито един общински съветник и нито един гражданин, с който да сме споделяли тази идея и да каже не това не си струва да се прави, напротив. И ето защо аз мисля, че основателно на базата на становищата на разгледаните въпроси в постоянните комисии са формирани трите предложения за решения така, както вие ги имате пред себе си. А именно първо, че се приема изграждането на такава алея, втората точка е, че при изготвянето на бюджет 2014 да се заложат необходимите средства за предпроектни проучвания и третата точка е на базата на резултатите от предпроектните проучвания общинска администрация да внесе предложение за по-нататъшното развитие на нещата. Ето това е, което мога да кажа по въпроса. Благодаря ви за вниманието.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря ви г-н Председател. Преди да ви дам думата, колеги, съм длъжен да отбележа, че в 6 от постоянните комисии е взето решение да бъдат предвидени в 2014 г., в бюджета на 2014 г. средства за предпроектни проучвания и тези комисии искам да кажа, че са: образование и наука, младежта и спорта, ЗОРС, бюджет и финанси, комунални дейност и икономическа и инвестиционна политика. Имате думата. Господин Кожухаров.
Д-р Пл. Кожухаров: Колеги, първо искам да уточня, че аз не съм участвал миналата седмица в комисии, поради уважителни причини. Отсъствах от града и затова тука ще си изкажа моето мнение. Много се радвам, че г-н Наков е казал, че няма пари за тези велоалеи, защото пожелавам на г-н Пазарджиев да си запази този ентусиазъм обаче да обмислят велоалеи на друго място. Освен финансовите проблеми има чисто здравословни проблеми, които абсолютно противоречат с това да се прави велоалея покрай оживен път. … Когато спортуваш активно покрай оживен път, където се движат автомобили всеки един се надишва хубаво с изпаренията, с оловните изпарения от автомобилите. И второто, което повишава се рязко опасността от ПТП-та. Утре вдругиден някой ентусиаст ще повлече нашите деца на екскурзия с колелета до Липник и представете си какво може да стане. Липник е мястото, където трябва да се карат колелета, където трябва да има велоалеи, а до там ще се транспортират по друг начин. Значи в унисон с вашето предложение, ако ние приеме факта до Липник да има велоалея трябва да пуснем пък колите да си карат в Липник. Значи ентусиазма е много хубаво нещо, но тези неща трябва да се обмислят много внимателно. Вие сте далече от здравните проблеми и не се сблъсквали с последиците на едни такива необмислени инициативи относно спорта. Аз също … Учудвал съм се на хора, които бягат покрай пътя и покрай тях минават коли и те им дишат изпаренията. Не мога да разбера кой им е казал, че там трябва да бягат или че там трябва да карат колелета. Нали това е най-малкия проблем за обгазяването. Но ПТП-тата, които могат да възникнат, могат да загинат деца. Това просто за мене е недопустимо. Така, че аз съм против изграждането на велоалеи покрай пътищата. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря, д-р Кожухаров. Реплика за арх. Илиев.
Арх. В. Илиев /реплика/: Господин доктора сигурно е прав от така гледна точка отделянето на газове и т.н. Но има действащ нормативен документ, Наредба №2 за организация на движението и … Беше формулирана като нали Наредба №2 за организация на движението и на комуникационните проблеми. Там изрично е казано, че алеята, велоалеята представлява част от пътното платно, която е отделена на 1 метър, метър и 20 или еди какво си, ширината е регламентирана с нейния габарит и т.н. Тоест в самия нормативен документ това нещо е упоменато като част от пътното платно. Когато е отделена с примерно зелена ивица с някаква ширина, която не е задължително да бъде еднаква от край до край. И аз съм сигурен, че в тоя случай ние няма да имаме, няма да имаме отдалеченост или плътно залепена за пътното платно, щото със сигурност ще преминаваме през територии, които трябва да се отчуждават и т.н. Сигурно тя ще криволичи по някакъв начин тази алея, но така или иначе ще се движи близко до пътното платно. Така, че това е нормативно установен факт и няма друг начин, как да бъде направено. А що се отнася до това, което казахте аз не искам да ви опонирам ,че сигурно е по отношение на изпаренията и на отделянето на вредни вещества, но навсякъде е така. Така се правят велоалеи.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря. Да, заповядайте като вносител или да изчакате и другата реплика? Втора реплика г-н Бучаков. Заповядайте.
Г-н Ст. Бучаков: Председателя и зам. председателя прихвана … Значи много колеги олово има и в бирата. Като пием бира даваме ли си сметка 5-6 бири колко олово се трупа в организма и туй е всеки ден. (коментар от зала не се чува) Какво е? Значи … Сега друг е въпроса, че нашите превозни средства не са по стандарт, че нашите водачи не са с достатъчна култура. И туй, което го казвате може да стане гаранции няма. Но по принцип и в цивилизования свят алеи се правят покрай основните пътни артерии, защото как ще хванеш голям маршрут обиколка. После тука на комисиите чух, че баира не позволява, денивелацията, в смисъл наклона за такава алея. Е то е ти не отиваш да се разходиш да тикаш колелото, нали все пак отиваш и за да се натовариш. Тъй, че … После другото, което чух пак по комисии, че маршрута на тая велоалея нали, както и Венци Илиев го каза нали може да се движи по съвсем друг само, че там вече е въпроса с отчуждаването, както стана дума. По принцип ние тука трябва да направим първата крачка, защото … с едни кучета с кучкарите и с цялата тая истерия видяхте набързо се струпаха в двата парка две площи оградени от телчица и това беше на база на … на туй, нещо се направи. Значи ние тука трябва да вземем решение да се почне нещото. От там насетне вече в процеса на тия предпроектни проучвания, там всички последващи процедури вече в дебатите може да си го изчистваме. Нали според мене трябва да се обединим да се почне това нещо.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря ви. Професор Пенчев като вносител. Като вносител проф. Пенчев искаше думата. Заповядайте като дуплика.
Д-р Пл. Кожухаров/дуплика/: Колеги, имам чувството, че вие нямате деца. Сякаш ми казвате сега, г-н Бучаков, никой не ви налива бирата, ако искате си пийте то си е ваш проблем нали. Става въпрос, че нашите деца ще пострадат от такива несъвестни, то е 100%. Знаете, че ли в момента в България се популяризира това, че пешеходците имат предимство, а пешеходни пътеки, където се прокарват нашите деца се увеличи ПТП-та с пешеходци. Знаете ли го това нещо? Не знаете, защото не сте в тази област. Искате да ни отваряте работа на нас докторите, не е това начина. Не, въобще. И не искам утре да гледам някое дете размазано там. Сега … (коментар от зала не се чува) Относно тези велоалеи съгласен съм трябва да има … Трябва да бъдат в чисти зони, в безопасни зони. Сега някой му е скимнало, че от Русе до Липник трябва да отиде с колело, ами няма да отиде с колело. (коментар от зала не се чува) Ще си го вземе. Ами всички автомобили вече имат такива приспособления за носене на колелета. Да. Просто насила, насила предизвиквате съдбата.
Г-н Пл. Стоилов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, г-н Пазарджиев. Искам просто да кажа позицията на администрацията. Абсолютно безсмислен е спора за-против велоалеите, категорично за. Значи няма град съвременен, модерен, който има някакви претенции, който да няма велоалеи. В Русе няма нито един метър велоалея. Това, че се очертава на асфалта една линия не означава, че е велоалея. Това, че бившия областен почисти един участък от Русе до Мартен не означава, че това е велоалея, която отговаря на стандартите. Говоря за това, което го има най-близко направено Бургас, София, Букурещ. Ето затова в транспортния проект ние сме заложили 14 км. велоалеи, изградени по всички модерни стандарти. Само, че трябва да си изходим ходенето по мъките. Тоест КЗК, ВАС, да приключим всички процедури и 2014 ще е … Аз се надявах да е тая, годината на строителството ще е догодина. Ето и сега в последния 14-тия ден пак обжалване на процедурата за „Тутракан”, още 2-3 месеца забавяне. Абсолютно подкрепям предложението на „Вело-Русе”, ние с тях сме си стиснали ръцете и им благодаря за тази инициатива, и за всичките тия идеи, предложения, които те правят. Заявявам, че ще си партнираме с тях и ще подкрепяме всяко разумно предложение. Има вероятност Русе-Липник, защо да няма. Много добре знаете за затворения прелез през Касева чешма, през черния път, който свързва само, че от друго място Русе с Лесопарка. Знаете за идеята, идейния проект, който има от група русенци от другите клубове за благоустрояване Лесопарка, който също предвижда велоалеи и то точно по този другия маршрут. И затова и председателя, който ще даде това предложение, то е точно, ясно и конструктивно. Затова се иска едно предпроектно проучване, то ще каже трасе къде, как и при спазване на съответните норми. Разбира се тука подкрепям изцяло и д-р Кожухаров, затова има стандарти, норми при изграждането, за да може това да съответства. В бъдеще в големите градове с интензивен трафик да има все по-интензивно ползване на велосипедите и велоалеите. Това, че ние още нямаме навици в Русе и такова възпитание е въпрос на лоша транспортна инфраструктура, която искаме да променяме. Сега г-н Наков ще каже в конкретика какво ние предвиждаме в тая насока като администрация. И пак казвам ние ще го правим не само с „Вело-Русе”, ние ще го правим с гражданските сдружения, ще го правим със спортните клубове, защото това е един от масовите спортове, които помагат, както за развитието на децата, така и дават възможност в тоя … живот човек да спортува.
Г-н Д. Наков: Уважаеми общински съветници, искам и аз да подкрепя казаното от г-н Стоилов. Не виждам смисъл да дебатираме от къде ще премине определена велоалея. За това много ясно е казано в предложението за решение, че се предлага да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания. Ама то това им е задачата на предпроектните проучвания, поне два варианта да бъдат разработени, да се види плюсове и минуси за всеки един вариант и после по целесъобразност да бъде избран единия, за който да минеме към точка 3 да се направи график за следващите етапи. Аз не виждам никакви притеснения. В тази връзка искам да подчертая няколко неща, надявам се, че вие всички ги следите внимателно и сте запознати с това. Както вече се каза с организирането на територия на нашия град в проекта за Интегриран градски транспорт е предвиден първо, на първо място изработване на Мастерплан за велосипедната мрежа с поетапно изграждане, за да бъде заложен, 1, 3, 3 етап. Така, че да има смисъл от изграждането на всеки един етап да бъдат обвързани. И ако тръгнем от точка А до точка Б да можем да си подсигурим някаква завършеност при всеки един етап. Отделно вие си спомняте, че много скоро преди 2 …, по-предната сесия се одобри задание за изработване на Общ устройствен план на Община Русе, където ако си спомняте там също е заложено в изработването на самия Общ устройствен план да се направи и схема на велоалеите в Община Русе. Това ще бъде също задача и за това, което има предложение – да защо само до Лесопарка Липник, а защо не и до Образцов чифлик? Ами това ще е задачата, за цялата община. И тогава се надявам активността, която всички велосдружения нали, както „Вело-Русе” най-вече и други … в град Русе има към този момент да бъде запазена и същвременно да бъде изготвена много добра схема на велоалеите в цялата община и то съобразно нормативната база. Не е казано, че трябва да се натоварваме като отиваме да караме колела. Има си норми за проектиране, които трябва да се спазват и които, ако ние започнеме, ако има финансиране по някои оперативни програми просто няма да бъде финансирана проекта след като не отговаря на изискванията за проектиране. Това да е ясно на всички. Благодаря ви.
Г-н Д. Кънчев: И аз благодаря на г-н Наков за …
Г-н Пл. Стоилов: Само да допълня още нещо за това колко мащабно се мисли по въпроса за решаване на проблемите с велоалеите в нашата страна. Искам да ви кажа, че в проектите, които са заложени по Дунавската стратегия, която аз все още продължавам да съм оптимист, че ще тръгне в новия програмен период и ще има целево финансиране, и ще има някакви правни норми, на които тя да стъпи. Единия от най-крупните проекти, това е проекта който вероятно ще работи АДО по него като за изготвяне на предпроектни проучвания и проектиране, а на втория етап изграждане на велоалея, която да минава по цялата територия в близост до реката и да минава от Силистра до Видин. Тоест ние да свържем нашата страна с мрежата велоалеи, която вече има изградени в Европа. Така, че това е изключително, изключително важен въпрос и пак аз казвам ние сме много закъснели и като град, а смятам, че и като държава. Затова максимално натоварваме проектирането за новия програмен период да сме готови с проекти и да търсим съответното финансиране, защото това е скъпо и много трудно общината ще може да си позволи да го прави със собствен бюджет. Но еврофондовете позволяват зоните, които сме сложили и гледахме преди в Интегрирания план също позволяват. … е там, където ще бъде изготвен специално за велоалеи, ще имаме шанса да търси евросредства и да ги изграждаме тези алеи. И няма да бъдат толкова трудно да го направим.
Г-н Д. Кънчев: Давам думата на професор Пенчев като вносител.
Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа общински съветници, аз искам да обърна внимание само на факта, че едва ли нение пристъпихме към обсъждания по същество на велоалеята. Този въпрос ще предстои очевидно след като се обсъжда предпроектното, резултатите от предпроектното проучване. На този етап аз моля, да подкрепим една прекрасна идея, една идея, която е безусловно в унисон с всички европейски тенденции. Една идея, която на всичкото отгоре е изпълнена като един образец на интелигентен и цивилизован начин на придвижване на въпроси повдигнати от гражданското общество, с всички спазвания на изискванията на закона. Така, че апелирам нека да подкрепим добрата идея и да продължаваме нататък. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Давам думата на г-н Славчев за изказване. След туй е Бучаков, след туй е г-н Веселинов.
Г-н М. Славчев: Благодаря, че все пак ми дадохте думата. Искам да изразя протест относно начина на водене на заседанието. Не се имам за машинка за гласуване тука. Това е материал внесен до ОбС на Русе и смятам ,че ние като общински съветници имаме право да вземаме отношение, а не само да слушаме защо трябва или не трябва да гласуваме така. И съм вдигнал ръка в момента още, в който приключи доклада на вносителя, вижте колко време мина. Щяхме да си спестим сигурен съм много време, ако си бяхме дали думата едни други да си обясняваме, че 800 човека подписали, след това е масов спорт, да си говориме, че било …. Става въпрос за предпроектно проучване, което означава да се намери оптималния вариант спазвайки всички норми да се направи въпросното съоръжение. Искам по същество да изразя учудване, че … от формулировката на материала. По комисиите, в които аз участвах – икономическа комисия и комунална комисия се взе друго решение, което смятам, че е много по-добро. И то гласеше, надявам се, че води протокол, коректно там трябва да е отразено. Гласеше, че възлагаме на кмета при изготвяне на бюджет за 2014 г. да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велоалеи, а не само за една. Това, което чух чудесно е за Лесопарка съм убеден, че има нужда да се прави. Други посоки не знам защо изобщо не се говори за велоалеи на територията на града. Това, което преди малко чух, че очертаването на един тротоар не било велоалея не отговаря на истината. За справка може да идете в Берлин. Това е българската глупост, която винаги ние като някой ни каже А, казваме азбуката след това, защото същото беше и с Хасеб системите в хранително-вкусовата промишленост, когато казаха, че не може да се слага фаянс и теракот. В цялата цивилизована Европа кухненските помещение го има този строителен материал. Същото в Берлин тротоарите са очертани и там никой не може да се движи освен велосипедисти, който не вярва може да отиде да погледне. Въпроса е да се спазва закона, да има контрол и т.н. Смятам, че в тези предпроектни проучвания, които възлагаме сега трябва, трябва да се завеждат, ако наистина е сериозно велодвижението в Русе и желаещите да се предвижват с велосипеди по европейски начин , не говоря като във Виетнам. Аз мисля, че е изключителна необходимост да има и на територията на града съоръжение за безопасно предвижване на велосипедисти. И основното нещо освен да създадем едно спортно-туристическо съоръжение, да им осигурим конституционното им право да се предвижват по този начин на територията на града. И предвид това аз наистина имам въпроси към вносителя защо не е отразено това, което беше записано в протокола на постоянните комисии и да се възложат предпроектни проучвания за изграждане на велосипедни алеи, а не само за тази за Липник? Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Заповядайте, проф. Пенчев за отговор.
Засл. проф. В. Пенчев: Във връзка колеги, с въпроса, който поставя г-н Славчев искам специално да отбележа, че и водещия г-н Кънчев … след докладването отбеляза и това е записано и в моите материали, че 6 комисии: икономическата, образование и наука, младежта и спорта, ЗОРС, бюджет и финанси, комунални дейности, всички тези комисии са излязли именно с това становище. И имаме на базата на това становище да се включи в бюджет 2014 предпроектните проучвания е изготвено и предложението. Това беше идеята, да се чуе мнението на хората по комисии и на тази база, на базата на тяхното становище да се формулира предложение за решение. Така, че … Отделно разбира се тука са и извлеченията от протоколите на същите тези 6 комисии и те могат да бъдат … ето аз ги нося пред себе си тъй, че нещо г-н Славчев не е допрочел, както трябва изглежда.
Г-н Д. Кънчев: Реплика за г-н Славчев.
Г-н М. Славчев: Уважаеми колега, втора точка от предложението гласи „Да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедната алея по точка 1”, което означава точка 1 до Лесопарк Липник. Говориме да се изградят и други алтернативни, това беше волята на комисиите.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря ви. Следващия записал се за изказване е г-н Веселинов.
Г-н И. Веселинов: Всъщност аз исках да се изкажа преди около половин час по процедурен въпрос след изказването на д-р Кожухаров, който взема реванш … по лекарски точки. … е градоустройствена точка, за да дадем думата на г-н Канделаров като човек, който е председател на Инициативния комитет внесъл това предложение. Мисля, че обаче каза се достатъчно мисля, че е обща волята да подкрепим този проект така, че по-скоро бих направил предложение вече за прекратяване на дебата и нали да се ориентираме към гласуване. И разбира се колегите, които са записали не им пречи да се изкажат, но нека да бъдем така кратки и делови.
Г-н Д. Кънчев: Процедурно предложение има за прекратяване на изказванията. Естествено след като се изкажат тези, които са записани, а те са г-н Георгиев и г-жа Константинова. И г-н Александър Неделчев, извинявайте, че … Процедура на гласуване за прекратяван не изказванията.
КВОРУМ – 28. С 27 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.
Г-н Д. Кънчев: Давам на следващия за изказване, г-н Георгиев.
Г-н Георгиев: Господин Председател, г-н Кмет, уважаеми колеги. Ние подкрепяме тази прекрасна идея, по-конкретно, всъщност две конкретни предложения имаме по текста. В точка … Идеята ни да ги направим е за това има малко по-голяма конкретика, конкретност в нашето решение. Защото според нашето виждане в момента има така доста пожелателен характер. Предложението се състои в това в точка 2 след думичката средства да се добави в „размер на …” сума, която посочи представител на общинска администрация. Тоест да звучи така „ При изготвяне на бюджета на общината за 2014 г. да се предвидят средства в размер на …”, съответната сума в лева”… за предпроектни проучвания” и т.н. И в точка 3, в края на текста да се добави „В срок не по-късно от 3 месеца след приключване на предпроектните проучвания”, тоест да звучи „Възлага на общинска администрация въз основа на резултатите от предпроектните проучвания да изготви график за следващия етап от … на проекта, който да бъде представен на ОбС-Русе в срок не по-късно от 3 месеца от приключване на така, така, така. Благодаря за вниманието.
Г-н Д. Кънчев: Госпожа Константинова, заповядайте. Заповядайте, г-н Иванов.
Г-н Св. Иванов: Уважаеми дами и господа общински съветници, не съм вносител на точката, но така или иначе аз отговарям за транспорта в общината. Тука понеже виждам много, някакво странно объркване искам тука да уточня някои работи. В смисъл по градския транспорт проекта, както спомена преди малко и колегата Наков ние ще изготвим план за град Русе. В момента се обсъждат варианти за направа на велоалеи извън чертите на град Русе до близки места. Ще помоля колегите да не правят предложения, с които да ограничават общината. В смисъл ние сега обсъждаме да се направи велоалея до Лесопарка. Нищо не пречи на общината, когато прави предпроектните проучвания да пусне в другите посоки изграждането за велоалеи. В смисъл примерно до хижа Приста няма нужда, щото то е в чертите на града, което означава, че би трябвало да влезе в плана, който ще се създаде. Но примерно ДЗС-то е в посока, която може да се направи. (коментар от зала не се чува) Силистренския път също може, знаете че има една, която ние направихме всичко възможно да изглежда като велоалея, но нее така в подходящи условия, за да се използва масово. Но така или иначе, ако ние сега в момента сложим колко пари, което предлага г-н Георгиев това означава да се ограничим. Даже аз не знам дали сме сигурни в сумата, която би трябвало да използваме, да се ограничим само за велоалея до Лесопарка. Вместо примерно с една поръчка да направим във всички посоки, в които имаме нужда да направим. Като ще правим нещо да го правим на един път. Имаме 4 посоки, които трябва да се изграждат. И тука вече нашия дял на общината ще бъде изграждането на тези велоалеи, които са извън границите на града. Другото ви казах ще има план в град Русе, на първи етап при реализирането на проекта ще се създадат 14 км. велоалели. Мога да ви гарантирам, че при успешното изпълнение при втория етап на кандидатстване по градския, проекта за Градския транспорт там ще бъде изпълнена цялата мрежа от велоалеи, понеже там парите знаете ще бъда т почти двойно. Така, че недейте ми …, ще помоля общинските съветници да не ни налагат ограничение. Ние ще направим предпроектно и ще направим във всички посоки. Тъй или иначе ние трябва да ги направим, абсолютно съм съгласен тука. Те всички знаят, че трябва да се направи. Така се движат, в цяла Европа са покрай пътя или на тротоара са отделени с определените правила и т.н. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Господин Иванов да разбирам ,че общинска администрация няма проблем към предложението на г-н Славчев да бъде за възлагане на предпроектни проучвания изграждане на велосипедни алеи. В множествено число да бъде алеи, не алея?
Г-н Св. Иванов: Значи аз бях пределно ясен какво имам предвид. Ако се прави предпроектно по-добре да направим за всичко.
Г-н М. Славчев: Предложил съм в точка 2 да се промени решението „За възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедни алеи”. (коментар от зала не се чува)
Г-н Д. Кънчев: Аз питам общинска администрация дали е на същото мнение.
Г-н Св. Иванов: Кое не е ясното? Нали туй обяснявах, дайте ни възможност да работим … (коментар от зала не се чува).
Г-н Д. Кънчев: Добре, благодаря ви. Госпожа, д-р Константинова, заповядайте за изказване. Ще помоля колегите за малко тишина.
Д-р Т. Константинова: Благодаря г-н Председател, г-н Кмете, няма го, колеги. Искам да кажа, че май че достатъчно мнения чухме. Надали има някой, който да е против предпроектните проучвания, изграждане на алеи независимо дали са изкушени от този вид спорт или удоволствие, или хоби, както искате го наречете. И смятам, че се изясниха и избистриха нещата като единствената ми забележка е по отношение на това, че би трябвало, наистина да няма ограничения за предпроектни проучвания и въобще без да е визирана посоката или дестинацията, но в никакъв случай в гласуването на днешния материал, в решението не бива да отсъства … Може да го допълним, но не бива да отсъства дестинацията, която е визирана в молбата и желанието на хората изкушени от спорта и удоволствието. Това е моето мнение, за да не се размият нещата и накрая да не стане така ,че няма да има нито до Лесопарка, нито до Силистра и да останат. Не, нека да не ги ограничаваме, но абсолютно конкретно да има вписан текст в решението и за това. И предлагам наистина да се дооформи по начина, по който да не спираме възможността при наличие на средства да се направят предпроектни проучвания и по други дестинации, но да бъде оформено и г-жа Кръстева може би заедно с другите дооформи точките, така че да сме сигурни в предпроектните проучвания на база молбата на велоизкушените и да не ограничаваме в същото време. Още повече, че най-вероятно предпроектните проучвания в няколко посоки ще бъдат и много по-скъпи и не знаем дали ще имаме възможности финансови едновременно всичко да правим. И да гласуваме прекратяване на дебата.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря ви. За следващо изказване г-н Неделчев.
Г-н Ал. Неделчев: Благодаря г-н Председател, уважаеми колеги.Преди да кажа какво предлагам конкретно ще си позволя нещо като реплика към г-н Свилен Иванов. Не знам дали, за какво объркване твърди той, че е настъпило в залата. Аз по-скоро ми се стори, че той нещо сбърка, щото не виждам, че някъде в проекта за решение да се ограничава възможността на администрацията да предложи в следващия бюджет колкото си иска пари за предпроектни проучвания на велоалеи. Никъде няма такова ограничение. И тука чухме една тирада, която беше абсолютно ненужна в контекста на икономията на времето на волята. Значи тука става дума за предложение, вносителя ясно е казал конкретно за Лесопарк „Липник”. Къде отидохме ние, целите алеи, да разказваме транспортния проект, айде да се уважаваме малко взаимно да си пестим времето. Сега конкретните ми предложения, сравнявайки това, което са поискали вносителите с подписката си те казват предпроектни проучвания до декември тази година. Ние предлагаме забележете в точка 2 при изготвянето на бюджета за 2014, сиреч след февруари 2014 края му да се предвидят средства за … проучвания за изграждане по точка 1 от настоящото решение и без да кажем като се предвидят какво от туй. Ще се направят ли проучвания? (коментар от зала не се чува) Къде пише? В решението тука къде пише? Има ли срок, който ще се направят, до края на календарната 2014 ли, до септември, до април ли? Какво значи ей тъй да се направят, да се заложат средства? Айде да бъдем прецизни и коректни. Хората са предложили конкретен срок. Тука да си говорим общи приказки, нали колко сме за всичко. Да кажат хората в администрацията в какъв срок след като в този бюджет няма как да започнем толкова много пари … Да кажат в какъв срок от февруари 2014 като се приеме бюджета могат да приключат с предпроектните проучвания. Два месеца ли ще са необходими, 5 ли, 6 ли и да го запишем. Аз не съм специалист, но предлагам конкретен текст да е не по-късно от 30 май. И второто ми предложение касае точка 3 от проекта за решение, в който се казва забележете „Възлага на администрацията въз основа на резултата да изготви график за следващите етапи от реализацията”. За какво ми е график само? Да внесе предложение за реализацията на проекта, където трябва да има много други неща освен някакъв график. От къде пари и тъй нататък. Какви са имотите, отчуждаване, разширяван, ред други въпроси, които малката община трябва да ги подготвят. Така, че аз не бих така казал, че има някакъв умисъл в това, че вносителя е внесъл предложението си в този вид. Колегата Пенчев не е необходимо да е специалист по всичко, но очаквах в становището на администрацията да чуя много по-конкретни неща. Предлагам ви две допълнения в тази връзка в проекта за решение: в т. 2 в края на текста да се добави израза „ които да приключат не по-късно от 30 май 2014”, ако може и по-рано нека да каже администрацията приема ли и по-рано и в т. 3 вместо график за следващи етапи от… да се запише предложение за реализацията на проекта, както е по-нататък текста. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: И аз ви благодаря. Редно е да запитам вносителя дали приема тези предложения, но наистина първо администрацията да си каже думата, защото е важно … Професор Пенчев ще може да вземе сега отношение.
Г-н Св. Иванов: Уважаеми дами и господа общински съветници, за пореден път се доказва, че г-н Неделчев обича да слуша сам себе си. И вместо да ме обвинява, че аз съм губил времето напразно можеше да чуе правилно г-н Георгиев какво предлага и кое ме провокира да стана. Нито съм вносител, нито имах намерение да ставам. Да запишем колко пари … (коментар от зала не се чува) В решението трябва да се гласуват за проект … проучвания е нещо, което винаги може да се направи. Затуй станах и обясних и понеже Славчев малко така … омеси нещата затуй исках да дам точно ограничението какви велоалеи евентуално ще се правят със средства на Община Русе. Така, че безсмислените предложения, които се направиха и времето, което се загуби беше туй, което вие направихте преди малко. Недейте да ме обвинявате мене като не чувате какво се говори на трибуната.
Г-н Д. Кънчев: Заповядайте, ако трябва нещо на микрофон обаче да не е от място, моля ви.
Г-н Д. Наков: Ако позволите да внеса малко яснота за срока, който се предлага не по-късно от 30 май. Аз категорично не го приемам и ако искате да се обоснова веднага ще ви кажа. Сам знаете кога ще бъде приет бюджета, знаете какво технологично време се изисква след това за възлага не на поръчката в зависимост от сумата, която ще бъде предвидена. Значи може да имаме различен тип обществена поръчка, която съответно се изисква сроковете за провеждане. От тук нататък, ако говорим само за една велоалея, за една дестинация ние трябва да разработим почти … поне 2 трасета, които да бъдат обследвани, както за възможности за изпълнение на нормативните изисквания за една велоалея, визирам – максимален надлъжен наклон и други, ширина за еднопосочна, двупосочна, естествено че ще е двупосочна трябва да се видят тогава от къде минават, колко имота са засегнати, с каква площ, груби оценки. Това всичкото е, това което го изредих си е част от предпроектните проучвания. На базата на тях … (коментар от зала не се чува) Е как мислите, че за един ще стане, даже и по-кратко? Не мога да се ангажирам с точен срок, това ще си е в бюджета за 2014 г. И много добре си е формулирано цялото предложение. Аз не мога да разбера, за втори път изразявам учудване от цялата дискусия, която се направи по една толкова ясна точка, която е дискутирана с Вело-Русе и с вносителя, и не смятам, че е редно сега тук да развиваме хипотези. Ясно е, че и сума не може да заложим, както вече е казано и г-н Стоилов го е подчертал новия бюджет, който ще се изпълни за 2014 г. ще се стремим всяко едно перо в него да бъде придружено с предварително изготвено КСС, трябва да видя колко километра ще бъде точно, грубо колко на километър и тогава да заложим колко велоалеи. Затова не приемам … Това ще бъде за мен дискусия по време на приемането на бюджета, стойността. Срока е до края на 2014 г. за мен. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Може г-н Неделчев, заповядайте.
Г-н Ал. Неделчев: Благодаря. Сега, г-н Наков, как да се изразя така малко по разтоварващо в края на заседанието. Айде да не се пускаме по пързалката тука един друг нали. Дет се казва на мене точно недейте да ми обяснявате по тоз начин каква велика сложност е да се пусне поръчка за едно предпроектно проучване след като има вече решение на ОбС, че в бюджета парите трябва да са предвидени. Значи за комарите за 2 години напред може да я пуснем, тама няма проблем, щото са 200 000 примерно пък тука щот са 20 велики проблеми. Нека да сме малко по-коректни. Кажете администрацията преди края на 2014 г. не може да се справи с извършването на предпроектното проучване, защото това и това и го гласувайте няма проблем. Ама така да се измъквам да търсим, значи сега сме юни 2013 до края на 2014 хората и велосипедистите, които са внесли трябва да знаят, че дори и предпроектно проучване няма да има. Което значи, че по техния график сроковете отидоха в 2018 година. Ей това кажете ясно и просто нали. И все пак аз настоявам да се запише някакъв срок пък бил той и края на 2014 щом така вие смятате. Нищо не чух по второто ми предложение обаче от администрацията да се каже вместо график за следващите етапи да се запише да се внесе предложение.
Г-н Д. Кънчев: Заповядайте г-н кмет.
Г-н Пл. Стоилов: Аз ще кажа само няколко думи за това, което г-н Неделчев каза. Значи нямаме смисъл от никакви безсмислени решения. Ние може да запишем, че за 1 месец ще го направим това проучване, да решим днеска, да изхарчим едни 20 000 лв. и след това к’во правим. Ще стои това предпроектно проучване една година, тъй като няма пари за финансиране, то ще остарее, парите ще бъдат на вятъра. Мисля, че това, което предлага вносителя е реалистичното. Що се отнася до бюджета на този етап, ние на този етап имаме проблем с парите за проектирането, те почти са изхрачени. Затова, ако ви прави впечатление като правим корекции на бюджета се търсят варианти къде да … или как да го направим така, за да може да проектираме, защото се оказва, че за много неща заложените предварително средства не стигат. Парите за проектиране също знаете, че когато вървят на процедури те трябва да са над определени рамки, за да бъдат в рамките на ЗОП. Така, че разумното, реалното е това, което вносителя предлага в бюджета за 2014 да се заложат средства за предпроектиране. Знаете, че и в Интегрирания план има заложени … на проектирания, така че за нас е важно да разполагаме с готов проект. … на тоя етап да се ангажирам едно предпроектно проучване отнема няколко месеца, не може да се прави за 1 месец, не е за 1 ден. Просто трябва да се сондира и каква е стойността на тоя етап аз не съм готов да кажа колко ще струва то. Но считам ,че за тия 10, до 10 километра, ако са значи трябва да се направят някакви предварителни разчети и ако може да влезе в рамките на … под праговете, но ги няма тези пари сега, това е факт. Имаме много други неща, които трябва да проектираме и които спешно трябва да се правят. Ето сега проектираме, както ви казвам и рампата, която е закъсняла. Тука арх. Илиев остана няма я г-жа Алексиева, но те самите знаят, че нищо не можеш да правиш без проект. И затова, за да не ескалираме напрежението аз просто предлагам имаме пълен консенсус около това, че вървим в тая посока. Нека да вървим по нормално към нещата, да го заложим в бюджета, в началото на 2014 след като бюджета се приеме и имаме възможност да се възложи това предпроектно проучване, ако сме готови имаме пари за проектиране защо не и да проектираме такава алея. Значи то предпроектното проучване дава параметрите, на стойността ориентировъчната от там ясно е колко ще струва проектирането. И затова това е разумния подход и не виждам смисъл защо сега в края след такава тежка сесия трябва да се конфронтират мнения по нещо около, което всички имаме пълен консенсус. Да. (коментар от зала не се чува) Моля? Значи, ако ние заложим пари в бюджета за 2014 то е ясно, че след като го възложиш то ще е изпълнено. Аз дори отива и малко по-напред, ако ние разполагаме с предпроектно проучване защо не да извършим и проектно …, проектиране. Защото вижте 2014 влизаме в новия програмен период, тогава почват да се отварят линиите по оперативните програми. Много пъти съм казвал, че стигнем ли шанса да не повтаряме грешки по ред различни причини преди. Да … началото на отварянето на програмите и после да се опитваме, когато вече тя програмата остане 1-2 години да се опитваме да хванем края на програмата плюс 2 или плюс 3. И както сега Националното сдружение се опитва да убедим ЕС да ни даде плюс 3, за да може да усвоим парите. Така, че аз съм по склонен да правим предпроектно проучване и да проектираме през 2014, за да имаме до края на 2014 готов работен проект. Или пък предпроектното да кажем да се прави инженеринг, не мога сега да го кажа, отколкото да говорим едни неща, които може и да не станат. Реални срок, г-н Неделчев, е 2014, това е нормалното. Съгласен съм да го запишем, нямам никакви възражения.
Г-н Д. Кънчев: Така, благодаря на г-н кмета. Давам думата на вносителя да вземе отношение по предложенията.
Засл. проф. В. Пенчев: Уважаеми дами и господа аз искам разбира се да благодаря на хората, които направиха надявам се с ай-добри намерения съответните предложения. За съжаление обаче ще кажа, че първо предложението вместо да бъдат, за втора точка говоря най-напред …г-н Славчев …
Г-н Д. Кънчев: Значи ще … най-добре … Значи гласи за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедни алеи. Всъщност множествено число на алеи.
Засл. проф. В. Пенчев: Да, велосипедни алеи. Ако вържем с предложенията за фиксиране на срокове и фиксиране на средства те взаимно се изключват. Едното може да обхване огромен брой алеи и невероятни суми и срокове съответно и обратно. Ние говорим за конкретно предложение на граждани, което съгласно Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление ни задължава да вземем по това конкретно предложение решение. Сега ние самоинициатива можем да проявим, можем да включим и целия окръг, ако искате … Ама оттам нататък аз мисля, че това, което се каза е достатъчно. Аз лично, единственото, което бих приел да се конкретизира на базата на конкретно предложение мисля, че го има г-н Неделчев третата точка, където да не се предложи график, а да се каже именно по изготвен график какво се предвижда да се прави. Това бе идеята доколкото схващам като конкретно предложение. Бихте ли го прочели.
Г-н Д. Кънчев: Значи, то предложението …
Засл. проф. В. Пенчев: Трета точка …
Г-н Д. Кънчев: … момент. Искам само да отбележа във 2 точка г-н Неделчев прави едно предложение да има срок …Мисля, че г-н кметът се съгласи с някакъв срок (коментар от зала не се чува).
Засл. проф. В. Пенчев: Срока, който …
Г-н Д. Кънчев: …2014 година да бъде.
Засл. проф. В. Пенчев: … администрацията …
Г-н Д. Кънчев: А в 3 точка прави предложение вместо график за следващи етапи от … график за следващи етапи от … (коментар от зала не се чува) … да бъде предложение за реализацията на … Да няма график, а направо да има предложение за реализация.
Засл. проф. В. Пенчев: Да. Ето това е разумно предложение и го приемам разбира се.
Г-н Д. Кънчев: Добре.
Засл. проф. В. Пенчев: От там нататък въпросите, които коментираха, както заместник-кмета, така и кмета, тоест представителите на общинска администрация аз смятам ,че бяха коректни. Благодаря.
Г-н Д. Кънчев: Вие за 2014 година …? Общинска администрация приема ли тоя краен срок до края на 2014? (коментар от зала не се чува) Приема се, добре. Значи и това се приема, вашето предложение се приема така ,че няма да ги гласуваме. Така, подлагам на гласуване тогава предложенията на г-н Славчев и на г-н Георгиев. Искам да зачета на г-н Славчев, предложението му в точка 2 е „При изготвяне на бюджета на Община Русе за 2014 г. да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедни алеи”, алеи в множествено число. Това е, другата част отпада по точка 1 от настоящото решение отпада, нали? (коментар от зала не се чува) Само да проверим в множествено число алеи, да има предвидени средства за няколко алеи. (коментар от зала не се чува) Общината прие, общинска администрация приема ли такова едно предложение, защото … (коментар от зала не се чува) Вносителя не може да вземе отношение каза преди малко след като няма еднозначен отговор от общината, от общинска администрация. (коментар от зала не се чува) Така, ами подлагам това предложение, г-н Славчев, моля процедура на гласуване. Не остава си същото решение, но г-н Славчев прави предложение във втора точка, където да заместим алея с алеи. (коментар от зала не се чува) Той прави едно предложение за промяна в точка 2, приемаме ли или не я приемам сега това гласуваме. Моля, процедура за гласуване. (коментар от зала не се чува) Да, предлагам да се прегласува, защото много колеги не разбраха, че гласуваме. Процедура на прегласуване. (коментар от зала не се чува) Момент. Значи моля за тишина колеги. Три пъти повтарям какво гласуваме и пак не знаете. Значи в точка 2 на г-н Славчев предложението е за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедни алеи. В нашето решение е една алея, той го предлага да бъде в множествено число. И го подлагам на гласуване, който подкрепя за няколко алеи ще гласува „за”. Процедура на гласуване.
КВОРУМ – 34. С 23 гласа „за”, 3 „против” и 8 „въздържали се” се прие предложението.
Г-н Д. Кънчев: Процедура г-жа Павлова.
Г-жа С. Павлова: Колеги, явно следобедното заседание е тежко за всички. Едни и същи има различни предложения към една и съща точка, ако ще гласуваме всичко поотделно всичко ще стане мешавица. Така или иначе предстои почивка предлагам да си ползваме почивката, да се уточнят текстовете по решението и тогава да го гласуваме.
Г-н Д. Кънчев: Има процедурно предложение за почивка. Длъжен съм да го гласуваме, процедура на гласуване да дадем 15-минутна почивка. Така или иначе не сме си я ползвали. Извинявам се за тишина ,не съм съобщил резултатите.
КВОРУМ – 29. С 24 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се” се прие предложението.
Почивка 15 минути.
Г-н Д. Кънчев: Така, колеги започваме. Проверка на кворума, ако обичате. Проверка на кворума. Значи 26 са гласували, 25, да няма значение „за”, против 1, 26, има още вдигнати ръце така ,че имаме кворум. Няма смисъл да ги съобщавам, щото така или иначе тези, които са с устройства показват, че имаме кворум. (коментар от зала не се чува) Господин Славчев за процедура.
Г-н М. Славчев: Уважаеми дами и господа общински съветници. Сега, колеги, тука се получи голяма каша. Кашата се породи от това, аз направих едно предложение хронологично във времето на дебата, което предложение принципно е водено от намерението да се открие … за едно по-широко предпроектно проучване с оглед удовлетворяване на гражданските нужди на практикуващите този спорт. Благодаря на всички, които гласуваха преди малко „за”, но с последвалото предложение за фиксиране на срок от колегата Неделчев, което беше прието от вносителя се обезсмисля моето предложение, което ние гласувахме току-що. Обезсмисля се, защото това означава абсолютно всички предпроектни проучвания трябва да бъдат финализирани за 2014 година. При това положение ние поставяме във фактическа невъзможност общината да изпълни едно такова решение. Имаме вариант или да пуснем всичките предпроектни без срок, или да направим едно със срок. Ако волята на „Вело-Русе” е да имат една такава алея до Лесопарка и тя бъде със срок до 2014 г. с проект, не с предпроектно проучване, както се ангажира общината това обезсмисля предното гласуване, поради което аз ви моля, няма направихме справка, няма вариант да се отмени гласуването. Аз моля за прегласуване и ви призовавам да гласувате въздържал се или против.
Г-н Д. Кънчев: Благодаря на г-н Славчев. В такъв случай подлагам за прегласуване предложението на г-н Славчев по точка 2, а именно за възлагане на предпроектно проучване за изграждане на велосипедни алеи. Неговото предложение е алеи, той ви помоли да се въздържите за да има срока за едната алея. Процедура на гласуване.
Ръчно гласували:
Г-н Д. Кънчев – „въздържал се”;
Г-н М. Славчев – „за”;
Д-р Е. Чакърян – „въздържал се”;
Г-н Б. Панайотов – „въздържал се”
Г-жа М. Иванчева – „за”
КВОРУМ – 31. С 6 гласа „за”, 2 „против” и 23 „въздържали се” не се прие предложението.
Г-н Д. Кънчев: Преминаваме към другото предложение на г-н Георгиев. Той имаше всъщност две предложения, по точка 2 има … (коментар от зала не се чува) Оттегляте го, добре. Остава по точка 3 предложението на г-н Георгиев, а то е в края да се добави текста, в края на точка 3 явно „ … в срок не по-късно от 3 месеца след приключване на предпроектните проучвания”. Това ви е предложението. Моля, процедура на гласуване.
Ръчно гласували:
Д-р Е. Чакърян – „въздържал се”;
Г-жа М. Иванчева – „въздържал се”
КВОРУМ – 33. С 8 гласа „за”, 0 „против” и 25 „въздържали се” не се прие предложениего.
Г-н Д. Кънчев: По предложенията на г-н Неделчев вносителя е приел и двете предложения, а именно в края на текста да се добави по точка 2 „ … които приключват не по-късно до края на 2014 г.” и в точка 3 вместо думите „график за следващите етапи от … „ да се заместят с „ предложение за реализацията на …” Процедура на … Всъщност те се приемат от вносителя. Така ,че с тези промени подлагам целия материал на гласуване, който подкрепя материала да гласува „за”. (коментар от зала не се чува) Моля? Изцяло материала гласуваме, процедура на гласуване.
Ръчно гласували:
Д-р Е. Чакърян – „за”
КВОРУМ – 35. С 34 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие

РЕШЕНИЕ № 657
На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС, Общинският съвет реши:
1. Приема да бъде изградена велосипедна алея от град Русе до Лесопарк „Липник”.
2. При изготвянето на Бюджет на Община Русе за 2014 година да се предвидят средства за възлагане на предпроектни проучвания за изграждане на велосипедната алея по т. 1 от настоящото решение, които да приключат до края на 2014 г.
3. Възлага на общинска администрация въз основа на резултатите от предпроектните проучвания да изготви предложение за реализацията на проекта, което да бъде представено на Общински съвет – Русе.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: