Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

До кмета

на Община Русе

 

Становище

относно проектобюджет на Община Русе за 2013г

 

От Сдружение “Вело-Русе”

изх.№ 01/29.01.2013г.

Уважаеми г-н  кмет,

 

На 30.11.2012г. в отговор на  поканата за мнения, препоръки и предложения към проекта за бюджета на Община Русе, публикувана на сайта на общината, сдружение “Вело-Русе” изпрати своите коментари (email с изх.н. 26/30.11.2012 до mayor@ruse-bg.eu). През последната седмица имахме възможността да се запознаем с готовия проект за Бюджет 2013. Ние разбираме нелеката задача по съставяне на този важен за нашата община документ, но трябва да споделим със съжаление, че в него не откриваме нито еднo от нашите аргументирани предложения.

 

В тази връзка в Приложение 1 представяме на Вашето внимание отново нашите мотиви и препоръки. Отделно място и акцент даваме отново в това писмо на една от тях:

 

  • заделяне на средства за провеждане на “Европейска седмица на мобилността 2013” (ЕСМ)

ЕСМ (http://www.mobilityweek.eu) е ежегоден фестивал иницииран от Европейската комисия, в който Русе в последните години се включва все по-слабо и неподобаващо на град кандидатстващ за “Европейска столица на културата 2019г”. Не откриваме и събитието в Културния календар за 2013 година на сайта на общината. За своевременно запълване на този пропуск предлагаме:

 

  • изрично включване в Приложение 4а към проект за бюджет 2013, Дейност 759  “Други дейности по културата”, §1098 – Други разходи на средства за провеждането на ЕСМ 2013 в Русе; в случай, че то е предвидено в §4500 Русе – Европейска столица на културата  2019 г. то изрично да се разпишат в бюджета залегналите под-дейности и тяхното предварително финансово разпределение.

 

От името на сдружение “Вело-Русе” отново Ви приветствам за положените усилия от страна на Община Русе за допитване до мнението на граждани и организации за бюджет 2013г и сме готови да аргументираме на предстоящото обществено обсъждане отново нашата позиция.

гр. Русе,

29.01.2013г

                                                  С уважение,

инж. Кольо Пазарджиев

 Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: