Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Ето го и финалното предложение към предварителния проект за бюджет на Община Русе за 2013г, което изпратихме в последния ден 30.11.2012г.


 

До Кмета на Община Русе

Предложение към Проекта за бюджет 2013

От Сдружение “Вело-Русе”

изх.№ 26/30.11.2012г.


Уважаеми Господин  Стоилов,


Във връзка с публикуваната на сайта на Община Русе покана за мнения, препоръки и предложения към проекта за бюджет през следващата година сдружение “Вело-Русе” изпраща своите коментари.

През 2013 година в рамките на проекти, финансирани с европейски средства, Община Русе планира да реализира няколко велосипедни алеи. Изграждането на удобна велосипедна инфраструктура  е един от най-бързите начини за стимулиране на алтернативното екологично транспортно средство и нашето Сдружение приветства инициативата.

Тъй като в нашия град все още няма практика за  стимулиране и развиване на велосипедния транспорт бихме желали да Ви обърнем внимание върху опита на по-напреднали държави, както и приети национални и европейски стратегии. Според различни ръководства(1)  се препоръчва да се прилагат и допълнителни мерки, освен изграждането на инфраструктура, които да развиват и културата на придвижване, безопасно колоездене, и цялостното промотиране на велосипедния транспорт с различни информационни кампании.  В “Зелената книга” на ЕС(2) както и в “Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.” (3) като конкретно решение на проблемите с градската мобилност е посочено: „Насърчаване ходенето пеша, придвижването с велосипед, с обществен масов транспорт, както и изграждането на подходяща инфраструктура”. В “План за действие за градска мобилност на Европейската комисия” (4) е подчертана важността на кампаниите за образоване, информация и повишаване на осведомеността за създаването на нова култура за градска мобилност. Комисията ще продължи да подкрепя организирането на кампании на всички равнища.

Поддръжката на вече изградените велосипедни алеи следва също да се разглежда като отделна задача. Освен обновяването на трасета и прилежащата им хоризонтална и вертикална маркировка трябва да се отчита и динамиката на велосипедните потоци, която се наблюдава при разрастването на градовете и промяната на инфраструктурата им. Редица европейски държави имат традиции и правят сезонни проучвания за разпределението на пътникопотока по различните видове превозни средства(5), данни необходими за осъвременяване на транспортната политика на всеки град.

Обръщаме отново внимание на факта, че Европейската комисия усилено препоръчва и подпомага участието на градовете в ежегодния  фестивала “Европейска седмица на мобилността” и “22 септември – Европейски ден без автомобили” (6), като приканва градовете да подпишат и “Европейската харта на градовете”, инициатива, провеждането на която определено би подпомогнала кандидатурата на нашия град за титлата “Европейска столица на културата 2019г”.


В духа на приведените по-горе принципни разсъждения предлагаме в бюджета на Община Русе за 2013г да бъдат отделени 30 000лв (30 хил.) за следните дейности:


  • мониторинг, изследване на пътникопотока и разпределението му по различните видове транспорт (modal split) поне два пъти в годината;

  • рехабилитация на съществуващата “велоалея”, включително и поддръжка  на хоризонталната и вертикалната маркировка;

  • информационни кампании сред русенци включващи: култура на придвижване, безапасно колоездене и сред младите ни съграждани(училища, детски градини);

  • кампания за адекватно отбелязване на “Европейската седмица на мобилността 2013” и подписване на Еропейската харта на градовете;

  • поставяне на стойки за велосипеди пред общински учреждения и училища.


Сдружение “Вело-Русе” приветства инициативата на Община Русе за допитване до мнението на граждани и организации за бюджет 2013г. още на идейна фаза. Надяваме се, че именно с тези общи усилия ще съумеем да преодолеем препятствията и да превърнем Русе в най-прекрасния град за живеене в страната!


Външни препратки:

(1) http://www.ciht.org.uk/en/publications/technical-guidelines.cfm/cycle-friendly-infrastructure-1996 , също и  http://www.bypad.org/docs/19.09.2008_Integrated_approach_to_cycling_policy_FGM_Uranitsch.pdf
(2) http://velobg.org/bike-library/bike-books/green-book25-09-2007
(3) http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=3756
(4) http://velobg.org/bike-library/bike-books/action_plan
(5) На английски се използва термина modal split и изследвания фигурират от преди 30 години дори и в държавите от Центрана Европа http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00148618
(6) http://velo-ruse.eu/activities/european-mobility-week , също и http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/170912-mobility_week_bg.htm

гр. Русе,

30.11.2012г

                                        С уважение,

   председател на УС,

инж. Кольо ПазарджиевТази страница за последно е обновена на: 2013.01.29

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: