Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Заявление по ЗДОИ за 14-те км велоалеи и

последвалият отговор

В желанието си да се сдобием с велосипедния анализ, който е извършил консултанта за проекта за Интегриран градски транспорт (ИГТ), подадохме заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). По долу може да се запознаете както със запитването така и с отговора(PDF) на Община Русе.


До кмета на Община Русе

Заявление за достъп до информация

От Сдружение “Вело-Русе”

изх.№ 24/ 25.10.2012г.


Уважаеми господин Стоилов,

На основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) желая да ми бъде предоставена следната информация:


  • В одобрения проект за интегриран градски транспорт (ИГТ) по схемата „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” има предвидени велосипедни алеи (според медиите 14 км) за първия етап на реализиране на проекта.  Какви са използваните критерии за подбор на точно тези 14 км велосипедни алеи предвидени за реализация на първи етап на проекта за ИГТ?

  • В процеса на подготовка на проекта за ИГТ Община Русе е работила съвместно с избран от Министерството на регионалното развитие и благоустройство консултант.  Изготвял ли е консултантът документ, съдържащ анализ на възможностите и мерки за развитие на велосипедния транспорт в град Русе ?

  • В кои документи предоставени от консултанта се съдържа план-схемата за проекто-велосипедната мрежа на гр. Русе и прилежащите й анализи?

С настоящото заявление изразявам своето желание да ми бъдат предоставени следните документи:


  • Всички документите съдържащи анализи на възможностите и мерките за развитие на велосипедния транспорт в град Русе и/или предложения за велоспедни трасета или цялостен велосипеден план на град Русе свързани с проекта за ИГТ.

Желая да получа исканата информация в следните две форми:


  • преглед на информацията – оригинал или копие;

  • копие на технически носител – CD или DVD

гр. Русе,

25.10.2012г

                                                  С уважение,

                                                        инж. Кольо Пазарджиев


 Отговор на заявлението

 

 

Дългоочаквания отговор на заявлението може да намерите тук(PDF).
Тази страница за последно е обновена на: 2012.12.09

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: