Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

В удобен за изтегляне и четене формат, може да намерите становището тук: Stanovishte_Tehnicheska_pomosh(PDF).

До Пламен Стоилов
Кмет на Община Русе

СТАНОВИЩЕ
по обособени позиции №1 и №2 по проект “Техническа помощ в
подкрепа на Община Русе за програмен период 2015-2020г”

От Сдружение “Вело-Русе”

представлявано от Кольо Иванов Пазарджиев

Уважаеми г-н Стоилов,
На 02 и 03.12.2014г. бяха проведени обществени обсъждания по обособени позиции 1 и 2 по проект “Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2015-2020г” за обекти в направление “Градска среда”. Членове на нашето сдружение взеха отношение по време на събитията, но едва след подробно запознаване с детайлите на проектите изразяваме писмено нашето становище.

Към настоящото писмо включваме 11 приложения – приложение от 1 до 10 се отнасят към Обособена позиция №1 , направление “Градска среда”, а приложение 11 към Обособена позиция №2, направление “Образователна инфраструктура”:

Приложение 1 – Коментари и предложения към проект: Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парк на младежта и обособяването му като зона за обществен отдих
Приложение 2 – Коментари и предложения към проект: Изграждането на пешеходна зона по ул. Чипровци и благоустрояване на околните пространства
Приложение 3 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. Славянска
Приложение 4 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. Църковна Независимост
Приложение 5 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. Баба Тонка
Приложение 6 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация по ул. Шипка в участъка от ул. Чипровци до бул. България
Приложение 7 – Коментари и предложения към проект: Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на град Русе в района на ЖП прелеза на Речна гара до ул. Мостова, вкл реконстр. на бул. Придунавски
Приложение 8 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция на градината на площад “Д-р Мустаков” и ул. Иван Вазов в участъка от площада до ул. Борисова
Приложение 9 – Коментари и предложения към проект: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. Родина 3 и кв Чародейка
Приложение 10 – Коментари и предложения към проект: Парк на младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито
Приложение 11 – Коментари и предложения към проекти по Обособена позиция №2, направление “Образователна инфраструктура”
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработеното становище изказва нашето особено мнение и заинтересованата ни позиция за правилното развитие на велосипедизма и велосипедната инфраструкрура в град Русе. Желанието ни е то да е в помощ на проектантите по всички разработки и да маркира необходимите промени, които трябва да се извършат, за да може велосипедната инфраструктура да е БЕЗОПАСНОСНА, НЕПРЕКЪСНАТА, ДИРЕКТНА, ПРИВЛЕКАТЕЛНА, КОМФОРТНА И СКОРОСТНА. Най – добрият резултат ще се получи, ако всеки проектант използва като критерий при проектирането преценката си, дали би препоръчал на своите най-близки хора (вкл. деца или внуци) да се движат по всяка една от проектираните от него велоалеи с колело.

Ние приветстваме положените до сега усилия на ръководството на Община Русе да даде зелена светлина на идеите за изграждане на велосипедна инфраструктура. Процесът не протича гладко, често има сблъсък на идеи и воденият до сега диалог дава надежда, че окончателните решения ще бъдат от полза за гражданите на нашата Община. Ние декларираме нашата готовност и желание за конструктивен диалог, но искаме да обърнем внимание на проблем, с който постоянно се сблъскваме – да бъдем сезирани (или информирани) за проекти, които вече са в твърде напреднала фаза. Тогава обичайният отговор е, че или нищо не може да се направи или, в най – добрия случай, се намират не особено удачни компромисни решения. Такива са случаите с реконструкцията на бул. Бозвели, пл. Батенберг, бул. Тутракан, пробива при Кауфланд, ж.п. прелеза зад Русенския университет и др.
Нашето становище е, че ако се прави нещо в нашата Община, то трябва да се направи както трябва или да не се прави изобщо и в това отношение ще бъдем безкомпромисни. Като отговорна велоорганизация на територията на Община Русе, ще отстояваме нашите позиции на национално равнище и чрез Национална велосипедна мрежа. “Вело-Русе” е съосновател и член на Национална велосипедна мрежа, организация занимаваща се с развитието на велосипедизма и законодателството свързано с него на национално ниво и като такава има правомощия да се обръща със специални мнения, становища и искания към най – висшестоящите органи в Република България. Смятаме, че и в това отношение можем да бъдем полезни на Община Русе.
гр. Русе,
08.12.2014г
С уважение,
инж. Кольо Пазарджиев
Председател на УС

Приложение 1 – Коментари и предложения към проект: Благоустрояване на крайбрежната ивица северно от Парк на младежта и обособяването му като зона за обществен отдих

Прикачените схема са извадки от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

“Обемно-пространствено решение на прехода от парка към музей на транспорта”: избраният от нас вариант за реализация е Вариант 2, тъй като той, за разлика от вариант 1, не противоречи на План за велосипедна мрежа на град Русе . Според Велосипедния план, по алея Трепетлика преминаваща в калдъръмена улица, следва да се изгради алея от второстепенната велосипедна мрежа свързваща Парк на младежта с Музей на транспорта и придунавска велоалея върху новата кейова стена. Запазването и възстановяване на калдъръмена улица (датираща от преди повече век), в паветата на която са изчукани кръстове, допълнително ще увеличи историческата стойност на района.
Вариант 2 следва да бъде допълнен така, че калдъръмената улица (ал. Трепетлика) да преминава без стъпала до нивото на ул. Братя Обретенови. Също така ЖП прелеза до Музей на транспорта следва да е достъпен за велосипедисти, вкл. и да се предвиди изкачването за осъществяване на връзка с нивото на придунавската велоалея (ниво на кейова стена).
“Фрагмент: Разширение на кея северно от помпената станция за осъществянане на непрекъснатост на алейната мержа и разработка на пешеоден надлез – ул. Независмост – бул. Придунавски при Мегамол”: избираме Вариант 1, защото е възможно надлеза да се използва и от велосипедистите, майки с колички и хора в неравностойно положение, които искат да слязат от ул.”Независимост” към Придунавска алея. По този начин ще отпадне и необходимостта от скъпи асансьори и тяхната поддръжка, която не винаги се осъществява.
“Зона – северен скат към Парк на младежта, района между двете пешеходни пасарелки”: нямаме предпочитания за вариант, тъй като и двете предложения не изпълняват предвиждането на План за велосипедна мрежа на град Русе , защото надлезът при “Дунавски кът” не позволява безпрепятствено преминаване на велоспедисти. Задължителна е замяна на стълбищата по пасарелката с алея с подходящ наклон, подобно на вариант 1 при Мегамол. Коментарите за неизползване на асансьорите са аналогични, като вариант 1 за пасарелка при Мегамол.

Забележка – поради липса на информация при изготвяне на План за велосипедна мрежа на град Русе за предвиждане на надлез при Мегамол, в плана бе заложена втора връзка на парк на Младежта с кея по ул. Трепетлика. Нашето мнение е, че предвид новото виждане за развитие на зоната, при осъществяване на две удобни за велосипедно преминаване връзки при Мегамол и източната пасарелка до “Дунавски кът”, може да отпадне като препоръчителна връзката по алея”Трепетлика” при Музей на транспорта. Запазването на калдъръмената улица в оргиналния и вид поради историческата й стойност, създава предпоставки за инциенти с колоездачи в дъждовно време.

Общ коментар – велосипедната алея северно от Парк на младежта по кея следва да не свършва, както е предвидено в ПУП при Зимовника, а да се предвиди възможност да продължава до улица Арчар, където да направи връзка с бул.”Тутракан”.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

 

Приложение 2 – Коментари и предложения към проект: Изграждането на пешеходна зона по ул. Чипровци и благоустрояване на околните пространства

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

Избраният от нас вариант е Вариант 1, тъй като алтернативните му велоленти преминават между паркирали автомобили и уличното движение, което крие огромни рискове за велосипедистите(заради паркиращите автомобили и отварящите им се врати) и следва да се избягва винаги когато е възможно. Към избрания вариант 1 имаме следните допълнителни предложения:
Нивото на паркиралите автомобили следва да е различно от нивото на велосипедните алеи, а не както е представено в напречните профили.
Неободимо е изнасяне на пешеходните и велосипедни пътеки на новото кръгово Шипка/Чипровци, на разстояние от периферията на кръстовщето, за да се подобри безопасността на преминаващите пешеходци и велосипедисти; (подобно на проектантското решение за кръговото при пробива Кауфланд/Чипровци).
Поради това, че по ул. “Изгрев” липсва западен тротоар, е необходимо по ул.”Шипка”, преди прехода й към ул.”Изгрев” да се предвиди прехвърляне на велолентите от две еднопосочни в една двупосоча велоалея споделена с пешеходците, в източния тротоар.
По ул. Чипровци в частта от пробива Кафуфланд до стадион Дунав да се спази Наредба 2 (Приложение № 37 към чл. 117, ал. 2, чл. 118, ал. 4 и 5 и чл. 120) , като по южния тротоар сълбовете за осветление да са извън предпазната изолационна ивица на велоалеята, тротоарът да се разшири за сметка на прилежащите зелени площи. Според същата наредба, тротоарните предпазни полета не трябва да попадат в рамките на габарита на велоалеята.
На схемите не е указано как ще са ситуирани контейнерите за смет. Предлагаме да се предвидят техните места в зоната на паркоместата и да не нарушават целостта на велоалеята и на тротоара. При липса на успоредни на тротоара ивици с паркоместа, предлагаме контейнерите да се преместят в перпендикулярните пресечни улици; от по-нисък клас.
Спирката на градския транспорт по ул.”Чипровци” да се измести северозападно, като по този начин ще се отдалечи от натовареното кръстовище ул.”Чипровци”/ул.”Тича”. Това ще даде възможност за преминаване на велолентата, зад автобусната спирка, в рамките на зелените площи.
Да се предвидят велосипедни пътеки успоредно на пешеходните пътеки, перпендикулярно на велоалеите, на всички кръстовища (Чипровци/Тича, Чипровци/Скар планина, Чипровци/Сърнена гора и т.н.).
По възможност велосипедните и пешеходни пътеки да са изтеглени извън зоните на кръстовищата, за да се избегне заставането на търсещи видимост автомобили върху вело и пешеходните алеи.
По възможност вело и пешеходните пътеки по продължение на ул. Чипровци (които не я пресичат) да бъдат повдигнати и да създават визуална представа за вход/изход в 30км/ч зона.
В южната част на новото кръгово кръстовище Чипровци/пробива Кауфланд тротоарът е по-близо до уличното платно, а велоалеята е изнесена след зелените площи. Предлагаме размяна на местата на пешеходците и велосипедистите, тъй като пешеходците ще се чувстват по-комфортно и ще се избегне допълнително пресичане на потоците.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

Приложение 3 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. Славянска

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

Избраният от нас вариант е Вариант 1(А), като към него имаме следните допълнителни предложения:
В споделения между велосипедисти и автомобил участък от ул. “Славянска”, по-посока на движението(от пл. Елиас Канети до началото на двупосочната велоалея), следва да се предвиди подходяща хоризонтална и вертикална маркировка, недвусмилено обозначаваща споделеността на улицата, межу велосипедистите и автомобилите.
Велосипедното пресичане, което е предвидено на ул.”Славянска”, да се премести на предходната пешеходна пътека (преди ул. Цариброд, бившата ул.Петър Караминчев). По този начин ще се избегнат инциденти с автомобилите, излизащи от ул.”Цариброд”, чиито шофьори гледат основно на ляво за автомобили с предимство. Така се дава възможност и велосипедистите да виждат пресичащите автомобили.
Двупосочната велосипедна алея по булеварда следва да е 2,50 тъй като според План за велосипедна мрежа на град Русе, тя е част от първостепенната велосипедна мрежа и следва да позволява безпроблемно изпреварване .
В зоната на двупосочното движение. Преминаването да става преди кръстовището на ул. Цариброд. Втори вариант е двупосочната велоалея да се сепарира от пътното платно в западния тротоар със съответните буфери към платното.
Двупосочната велоалея следва да не спира преди ул.”Княжеска”, по посочения начин, а да преминава безопасно през пл. “Свети Никола” и през прелеза към алеята в крайбрежната ивица.
Предлагаме да се продължи пешеходната зона и по пл. “Свети Никола”, аналогично на проектираната такава по ул.”Славянска” и постепенно да премине в разширен тротоар пред сградата на ДП “Пристанищна Инфраструктура”.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

Приложение 4 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. Църковна Независимост

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

Избраният от нас вариант е Вариант А, като към него имаме следните допълнителни предложения:
Предвид множеството офиси и обществени сгради, ул.”Църковна независимост” в момента е и в бъдеще ще продължава да бъде натоварена. Това създава предпоставки за конфликти между нетърпеливи шофьори, търсещи свободни паркоместа и велосипедисти. Именно заради това тази улица не е включена в План за велосипедна мрежа на град Русе, а е предвидена споделена улица между велосипедисти и автомобили, по много по-малко натоварената ул.”Баба Тонка”. При такава натоварена от автомобили улица, единствено е допустимо велосипедистите да имат ясна и регламентирана велоалея, за да не се стига до конфликти. Отворени сме за консенсус и преместване на второстепенната велоалея по улица “Църковна независимост” стига това условие да бъде изпълнено, за да се гарантира сигурността на велосипедистите.

Приложение 5 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда по ул. Баба Тонка

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе
Избраният от нас вариант е Вариант А, като към него имаме следните допълнителни предложения:
Предлагаме отпадане на самостоятелната велоалея по улица “Баба Тонка”. Предвидената в План за велосипедна мрежа на град Русе второстепенна велоалея по ул. Баба Тонка, е замислена като споделена улица (без физически отделена велосипедна алея, ограничение 30км/ч, подходяща маркировка). Поради слабото натоварване на улицата, такъв вариант е удачен и значително по-евтин. Предлагаме споделената улица да се запази по цялата ул.”Баба Тонка” и да не се прави преход между споделена улица и тясна двупосочна велоалея с ширина <1,20 м. (при минимална ширина на алеята 1,50 м. според Наредба 2, Приложение 37).
Препоръчваме освободеното пространство от велоалеята да се организира, като паркова среда в контекста на историческите постройки и недвижими паметници на културата, за нуждите на пешеходците и туристите, посещаващи новоремонтирания музей “Баба Тонка”.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

Приложение 6 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция и рехабилитация по ул. Шипка в участъка от ул. Чипровци до бул. България

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

Нивото на паркиралите автомобили следва да е различно от нивото на велосипедните алеи, а не както е представено в напречните профили.
Необходимо е изнасяне на пешеходните и велосипедни пътеки на новото кръгово Шипка/Чипровци, на разстояние от периферията на кръстовщето, за да се подобри безопасността на преминаващите пешеходци и велосипедисти; (подобно на проектантското решение за кръговото при пробива Кауфланд/Чипровци).
Поради това, че по ул. “Изгрев” липсва западен тротоар, е необходимо по ул.”Шипка”, преди прехода й към ул.”Изгрев” да се предвиди прехвърляне на велолентите от две еднопосочни в една двупосоча велоалея споделена с пешеходците, в източния тротоар на ул.”Изгрев”.
На схемите не е указано как ще са ситуирани контейнерите за смет. Предлагаме да се предвидят техните места в зоната на паркоместата и да не нарушават целостта на велоалеята и на тротоара. При липса на успоредни на тротоара ивици с паркоместа, предлагаме контейнерите да се преместят в перпендикулярните пресечни улици; от по-нисък клас.
Да се предвидят велосипедни пътеки успоредно на пешеходните пътеки, на кръстовището между ул.”Шипка” и ул.”Згориград”.
По възможност велосипедните и пешеходни пътеки да са изтеглени извън зоните на кръстовищата, за да се избегне заставането на търсещи видимост автомобили върху вело и пешеходните алеи.
По възможност вело и пешеходните пътеки успоредни по продължение на ул. Шипка (които не я пресичат) да бъдат повдигнати и да създават визуална представа за вход/изход в 30км/ч зона.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

Приложение 7 – Коментари и предложения към проект: Рехабилитация и изграждане на зона за обществен отдих по крайбрежната ивица на град Русе в района на ЖП прелеза на Речна гара до ул. Мостова, вкл реконстр. на бул. Придунавски

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе
Поради невъзможност, към настоящия момент да се изгради велосипедна алея по бул. Придунавски (липсва предвиждане в ПУП), задължително е такава да се предвиди в крайбрежната ивица, за да се изпълни условието за непрекъснатост на велосипедната мрежа, а именно за цялостна алея по крайбрежната ивица, от Речна гара до Зимовника и от там до ул.”Арчар” и бул.”Тутракан”, Дунав Мост. Това ще даде възможност на велосипедистите да използват придунавската паркова зона.
Предлагаме да се продължи пешеходната зона и по пл. “Свети Никола”, аналогично на проектираната такава по ул.”Славянска” и постепенно да премине в разширен тротоар пред сградата на ДП “Пристанищна Инфраструктура”.
ЖП Прелезите следва да се проектират по начин, който да бъдат удобни за велосипедното и пешеходно преминаване.
Да се предвидят връзки на велоалеите с надлезите за пешеходци и при тяхната реконструкция да се предвиди възможност да се ползват и от велосипедисти.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

Приложение 8 – Коментари и предложения към проект: Реконструкция на градината на площад “Д-р Мустаков” и ул. Иван Вазов в участъка от площада до ул. Борисова

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе
Велосипедната алея по пешеходната ул.”Братя Симеонови” да се измести в северната част на пешеходната част на улицата. Това е необходимо, за да може да се привърже с велосипедната алея, която ще се реализира по ул.”Иван Вазов”. Последната се намира същата от северната част на пътното платно и е заложена и одобрена от Община Русе в проект Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства. По – късно и с особено мнение от наша страна е заложена в План за велосипедна мрежа на град Русе.
Тъй като алета е двупосточна, необходимо е да бъде с ширина от 2,50 м., а не както е заложена 2,00м. Размерите на велосипедната алея да бъдат съобразени с Наредба 2, Приложение 37, в който се оказва каква да е ширината на двупосочна велоалея и какви да са нейните изолационни предпазни ивици.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.

Приложение 9 – Коментари и предложения към проект: Изграждане на пешеходна връзка – надлез между кв. Родина 3 и кв Чародейка

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

Така очаквания надлез от всички пешеходци, пресичащи нерегламентирано бул.”България” е също толкова необходим на хората в неравностойно положение, майките с колички и на възрастните и велосипедисти, които нямат сили и възможност да преодолеят наклона на ул.”Шипка” и ул.”Изгрев”, ЖК”Чародейка”. Поради голямата дължина и големия наклон на улиците, е необходимо да се даде алтернатива, която да отговаря на нормите за изкачване на велосипедисти, майки с колички, инвалидни колички по стръмни участъци. Нашите предложения към представените варианти са следните:
Към въпросния надлез в План за велосипедна мрежа на град Русе е предвидена второстепенна велоалея, която започва от ул.”Шипка” и завършва при предложеното съоръжение. Предлагаме или съоръжението или прилежащия му асансьор, да се предвидят така, че да има възможност да се използват масово и от велосипедисти.

Приложение 10 – Коментари и предложения към проект: Парк на младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито

Прикачената схема е извадка от План за велосипедна мрежа на град Русе приет с РЕШЕНИЕ № 1064 Прието с Протокол № 40/17.07.2014 г на Общински Съвет Русе

Да се предвиди етапна реализация на всички велосипедни алеи в Парка на Младежта, съобразени с План за велосипедна мрежа на град Русе. Да се заложат, като бъдещи етапи, за да не се налага многократно проектиране на реконструкции и нови паркоустрояващи планове при започване на реализиране на всяка отделна алея. Необходимо е да се добавят ал.”Перистери”, ал.”Младост”, продължението на ул.”Яребична”, продължението на ул.”Скопие” и т.н.
Необходимо е да се прецизира ширината на всички велосипедните алеи, да се предвидят хоризонтални и вертикални сигнализации и да се прецени, дали е възможно и целесъбразн някои алеи да се ползва само от велосипедистите и да се изключат пешеходците.
Необходимо е навсякъде да се предвидят местата на велосипедни паркинги (велостойки и т.н.) пред обществените сгради, атрактивни и паркови зони.
Паркиралите автомобили (напр. по ул. Възраждане) визуално да се отделят с жив плет или средновисока храстовидна растителност, от парковото озеленяване. Същата тази растителност ще участва като изолационна ивица, която ще пречи на автомобилите и пътниците след паркирането им да навлизат все по-навътре в озеленяването на парка и да паркират/пресичат на произволни и нерегламентирани места велосипедната алея доул. Възраждане.
Да се промени местоположението на предвидения байк парк – вместо централната част на парка съоръжението да бъде в площите до ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ЗА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СЪС СТАЦИОНАР
Приветстваме инициаивата за създаване на байк парк и трафик парк – Русе наистина има нужда от подобни съоръжения

Приложение 11 – Коментари и предложения към проекти по Обособена позиция №2, направление “Образователна инфраструктура”

Представените проекти предвиждат реконструкции на редица учебни заведения. Следват общи коментари към всички тях:
Проектите да се допълнят с подходящи места за разполагане на стойки за велосипеди. Към План за велосипедна мрежа на град Русе има разработена схема с предложенията за разполагане на велостойки и велопаркинги на територията на град Русе.
Където е удачно предлагаме стойките да са покрити по подходящ начин, за предпазване на велосипедите от дъжд, да са добре осветени и близо до входовете на сградата, където е охраната на учебното заведение.Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: