2015
09.04

Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

ОБЯВА

От Сдружение “Вело-Русе”, Булстат: 176091815

На основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение “Изготвяне на идеен проект за изграждане на туристическа инфраструктура в община Сливо Поле” елемент от проектното предложение “Съвместни решения на общи проблеми – развитие и насърчаване на инфраструктура и екологичен туризъм в трансгранична зона Гряка – Бръшлен” за финансиране по програма INTERREG V А Румъния –България.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да направят това писмено в:

  • Община Сливо Поле,
  • кметство с. Ряхово,
  • кметство с. Бръшлен,
  • РИОСВ – Русе, “Придунавски булевард”, № 20, пощенски код 7000,
  • на email-а на сдружението: info@velo-ruse.eu.

Повече информация за проекта може да намерите на страницата на Сдружение Вело-Русе, на: http://velo-ruse.eu/?p=1773 .

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: