2016
04.28

Warning: mysql_get_server_info(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Warning: mysql_get_server_info(): A link to the server could not be established in /home/mislide/public_html/velobg.org/ruse/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_dbfunctions.php on line 10

Велосипедни маршрути в Област Русе

Завършиха основните дейности по проект Съвместно развитие на велосипедни маршрути в общините от област Русе изпълняват от сдружение Вело-Русе в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В периода от юни 2015 до сега велосипедистите се опитват да разрешат два основни проблема:

  • липсата на единна дефиниция за провеждане на трансевропейския туристически велосипеден коридор Евро-Вело 6,
  • липсата на единна информация за възможностие за велосипеден туризъм в област Русе.

“На много карти “Евро-Вело 6” преминава през неудачни маршрути, например по бул. България в Русе, което налага преосмисляне на концепцията и предефиниране на трасето по по-безопасни и атрактивни пътища” уточни Ростислав Кандиларов координатор на сдружението.

За създаването на нова карта на велосипедните маршрути са сформирани работни групи в общините, с представители на местната власт, туристическия бизнес и заинтересовани групи. В серия от акции са прочистени от паднали дървета след тежкия януарски сняг над 17 км веломаршрути в Поломието и в Текето. Маркировка и  указателни табели ще помагат на туристите по маршрутите в две направления: Касева чешма – х. Здравец и х. Минзухар – Николово, както и Ивановските скални църкви – Нисово – Нисовски скални манастири.

Резултата от обсъжданията и последна актуална версия на велосипедната карта на областта могат да се намерят на специална страница http://map.velo-ruse.eu . Печатни карти ще бъдат предоставени на всички туристически информационни центрове а 20 информационни табла са в процес на монтиране на ключови места в областта. Сдружението вижда процеса по разработване на маршрутите като итеративна последователност от стъпки, като възнамерява да обновява печатните карти максимум на всеки 2 години, а онлайн платформата ще отразява винаги най-новата информация.

“От огромния набор от възможни трасета са обособени 10 основни атрактивни тематични туристически маршрута” поясни Михаил Михов. Сред тях са “Русенски лом – каньони и средновековни културни центрове”, “Православни обители по поречието на река Лом”, “Защитена местност “Калимок-Бръшлен”, “Поречието на Янтра и Дунав”  и др.

Кольо Пазарджиев, председател на сдружението, сподели, че “не е по силите на една организация да поддържа чисти и проходими, неимоверно дългите веломаршрути и затова се търси съдействието както на различните общини и ДПП Русенски Лом, така и на други НПО в областта”.

Като особен успех от сдружението посочиха приемането на концепцията за велосипедните маршрути изработени по проекта в Общия устройствен план на Община Сливо поле. За съжаление комуникацията не е протекла така гладко с други ключови местни власти.

Вело-Русе приканват всички заинтересова граждани и организации да посетят техния щанд на изложението Уикенд Туризъм, където ще могат да получат хартиени карти и повече информация.

Проектът Съвместно развитие на велосипедни маршрути в общините от област Русе се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Няма коментари.

Добави коментар

Твоя коментар: